1 στους 3 Έλληνες και 1 στους 6 Πρόσφυγες και Μετανάστες βρήκαν Εργασία με την Υποστήριξη του SolidarityNow


3.000 άτομα υποστηρίχθηκαν και διασυνδέθηκαν με την αγορά εργασίας

μέσω των Κέντρων Αλληλεγγύης της οργάνωσης

 «Ξέρω να φτιάχνω 120 διαφορετικά γλυκά», δηλώνει ο Λονγκμάν Γκασέμι, Κούρδος από το Ιράν, ο οποίος σήμερα τα φτιάχνει σε ένα ζαχαροπλαστείο στη Νέα Ραιδεστό που βρήκε δουλειά μέσα από το πρόγραμμα απασχολησιμότητας του SolidarityNow, στο Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων (Blue Refugee Center) στη Θεσσαλονίκη.

Για το SolidarityNow, το Πρόγραμμα Aπασχολησιμότητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της υποστήριξης που λαμβάνουν Έλληνες και μετανάστες στα Κέντρα Αλληλεγγύης που λειτουργεί η οργάνωση σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Η διασύνδεση των ανθρώπων με την αγορά εργασίας και η εύρεση εργασίας είναι απώτερος στόχος των δράσεων της οργάνωσης και απαραίτητο βήμα για την κοινωνική τους ένταξη. Με την εύρεση εργασίας οι άνθρωποι παύουν πλέον να εξαρτώνται από τη βοήθεια του κράτους ή/και των οργανώσεων, ενώ παράλληλα τους δίνεται η ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

  • Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης

Ένας στους τρεις ελληνικής καταγωγής και, ένας στους δέκα πρόσφυγες/μετανάστες, ωφελούμενοι όλοι του Κέντρου Αλληλεγγύης, βρήκαν εργασία με την υποστήριξη των έμπειρων ομάδων του SolidarityNow. Το Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης έχει να επιδείξει σημαντικά ποσοστά επιτυχίας στην εύρεση εργασίας: 30,3% των Ελλήνων έχει βρει ήδη δουλειά ενώ αντίστοιχα, το 15,51% των προσφύγων ή/και μεταναστών που ήρθαν να λάβουν υποστήριξη, βρήκαν επίσης εργασία μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

  • Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων Θεσσαλονίκης (Blue Refugee Center)

Στο Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη από το Δεκέμβριο του 2016, το ποσοστό των ανθρώπων που βρήκαν εργασία ανέρχεται στο 15,89%.

  • Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας

Στο Κέντρο Αλληλεγγύης του SolidarityNow στην Αθήνα, και σε συνεργασία με την οργάνωση Praksis για το πρόγραμμα απασχολησιμότητας, το ποσοστό των ωφελούμενων που βρήκαν εργασία ανέρχεται στο 15,4%.

Επιπρόσθετα, το SolidarityNow υλοποιεί μια σειρά δράσεων με σκοπό να ενισχύσει τις δεξιότητες και να βοηθήσει στην εύρεση εργασίας ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας και αναζητούν μία δουλειά:

  • Υποστηρίζει την κατάρτιση και τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης πληροφορικής και αγγλικής γλώσσας για 100 ωφελούμενους (με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες).
  • Αναπτύσσει πρόγραμμα κατάρτισης διερμηνέων (Future Interpreters) για 100 αραβόφωνους και φαρσόφωνους, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους και αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητές τους στην εύρεσης εργασίας (με την υποστήριξη του Guerilla Foundation).
  • Συνεργάζεται με ακαδημαϊκούς φορείς για τη διερεύνηση των επαγγελματικών προοπτικών των ωφελούμενων της οργάνωσης.
  • Συνέβαλε στη δημιουργία δεκαοκτώ (18) κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω της οικονομικής υποστήριξης στη ΜΚΟ Εργάνη.

Επίσης, πέραν των δράσεων στα Κέντρα Αλληλεγγύης, ξεκινά πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων για 330 πρόσφυγες, μετανάστες και Έλληνες με σκοπό την υποστήριξη ίδρυσης νέων μικρών επιχειρήσεων (σε συνεργασία με την οργάνωση International Rescue Committee).

Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 3.000 ανθρώπους να συνδεθούν με την αγορά εργασίας και να αντιμετωπίσουν ξανά δυναμικά τη ζωή τους. Σταθεροί στόχοι μας είναι: η διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, η οικοδόμηση συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και η ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

Ο Γιοκάν Σεφκέτ, 21 χρονών από την Κομοτηνή έμαθε να πιστεύει στον εαυτό του και να διεκδικεί το δικαίωμά του στην εργασία, με την υποστήριξη του SolidarityNow. Η βοήθεια που έχει λάβει μέσω της υπηρεσίας επαγγελματικής συμβουλευτικής στο Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης, έχει συμβάλει στην αυτοπεποίθησή του και όπως λέει ο ίδιος «πλέον όταν πηγαίνω σε μια συνέντευξη για δουλειά, ξέρω ακριβώς τί να πω

Βρείτε περισσότερα στο SNapshot no 4: https://www.solidaritynow.org/ekdoseis/