ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Submit until: 13/10/2021
Location: Αθήνα

Ημερομηνία Έναρξης: Άμεσα

Καθεστώς Εργασίας:  Μερική Απασχόληση

Περίοδος Απασχόλησης: 3 μήνες

Επίπεδο Παιδικής Προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο υποψήφιος θα έχει άμεση επαφή με παιδιά

Αρμοδιότητες: Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών

 • Παροχή συμβουλευτικής και καθοδήγησης σε ατομικό επίπεδο
 • Παροχή ολοκληρωμένου πακέτου Υπηρεσιών Ψυχολογικής Βοήθειας σε παιδιά που διαμένουν σε εποπτευόμενα διαμερίσματα
 • Αποστολή παραπομπών εσωτερικά και εξωτερικά
 • Συνεργασία με αρμόδιες αρχές και επαγγελματίες
 • Δημιουργία ομαδικών συναντήσεων ανά διαμέρισμα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Πτυχίο Ψυχολόγου και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους με υποθέσεις παιδικής προστασίας και διαχείριση υποθέσεων προσφυγικού/μεταναστευτικού πληθυσμού ή και ευάλωτων ομάδων
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Διαχείριση Η/Υ (Microsoft Office)

Επιθυμητά

 • Εμπειρία με θέματα προσφυγικού και μεταναστευτικού προφίλ
 • Κατανόηση και προστασία βασικών ανθρωπιστικών αρχών
 • Ενημέρωση σε διαπολιτισμικά ζητήματα
 • Καλές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Επιθυμητή δεύτερη γλώσσα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στο ακόλουθο email: recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 13/10/2021 με θέμα: Ψυχολόγος_Βήμα Βήμα”.

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή. Η απασχόληση στο SN υπόκειται στις πολιτικές παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.