ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ06/2020


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ06/2020 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT) ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», η επιτροπή έκρινε τον διαγωνισμό άγονο.

Το Σωματείο,

Αλληλεγγύη – SolidarityNow