(Ελληνικά) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ την επιλογή Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», ΙΤΒ09/2020


Sorry, this entry is only available in Greek.