Επίσκεψη μελέτης της FEANTSA: Συνθήκες υποδοχής και στέγασης για αιτούντες άσυλο που διαμένουν στην Ελλάδα

Anna Pantelia

Τον Μάρτιο η @FEANTSA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται µε τους αστέγους, πραγματοποίησε επίσκεψη μελέτης στην Ελλάδα, για να μάθει περισσότερα σχετικά με τις υλικές συνθήκες υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο που διαμένουν στη χώρα (ιδιαίτερα στη Λέσβο και την Αθήνα) και για να κατανοήσει καλύτερα τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι αιτούντες άσυλο όσο και τα κέντρα υποδοχής. Το SolidarityNow, μέλος της FEANTSA, διευκόλυνε την επίσκεψη και καθοδήγησε τους συμμετέχοντες στη δομή φιλοξενίας του Ελαιώνα και στο δικό του Ξενώνα Νέων Ενηλίκων αιτούντων άσυλο στην Αθήνα. Προσφέραμε επίσης χρήσιμες πληροφορίες για μια αναφορά που περιγράφει την επίσκεψη και παρέχει συστάσεις πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε την εδώ: https://www.feantsa.org/public/user/Resources/Fin_Report_studyvisit_Greece.pdf