Τζορτζ Σόρος: Γιατί επενδύω 500 εκ δολάρια για τους πρόσφυγες


Ο Τζόρτζ Σόρος, Πρόεδρος και ιδρυτής του Open Society Foundation, δεσμεύτηκε σήμερα να επενδύσει μέχρι και 500 εκατομμύρια δολάρια, για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων από την παγκόσμια κρίση, ως αποτέλεσμα της αναγκαστικής μετανάστευσης μεγάλων σε αριθμό πληθυσμιακών ομάδων.

Ο κύριος Σόρος ανακοίνωσε την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας, την ίδια μέρα που η κυβέρνηση Ομπάμα οργάνωσε τη διάσκεψη «Call for Action», σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Στη Σύνοδο, καλούνται οι επικεφαλής των επιχειρήσεων των ΗΠΑ να δεσμευθούν επί συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Στόχος μας είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του ιδιωτικού τομέα για το κοινό καλό», είπε ο κύριος Σόρος. “Θα επενδύσουμε σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, υπάρχουσες εταιρείες, πρωτοβουλίες με κοινωνικό αντίκτυπο και σε επιχειρήσεις που ξεκίνησαν μετανάστες και πρόσφυγες. Οι επενδύσεις αυτές προορίζονται να είναι επιτυχείς. Πρωταρχικός μας στόχος όμως, είναι να δημιουργήσουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ωφελούν πραγματικά τους μετανάστες, καθώς και τις κοινότητες υποδοχής. Ελπίζω ότι η δέσμευσή μου θα εμπνεύσει κι άλλους επενδυτές να συνταχθούν στην ίδια αποστολή“.

Τις επενδύσεις θα τις διαχειρίζονται οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που έχουν ιδρυθεί με πρωτοβουλία του G. Soros και τα κέρδη θα διατεθούν σε προγράμματα των Open Society Foundations, ενώ θα περιλαμβάνουν προγράμματα προς όφελος των προσφύγων και μεταναστών. Ο Τζόρτζ Σόρος δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με οργανισμούς όπως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (IRC), με σκοπό να τεθούν οι κατάλληλες επενδυτικές βάσεις για την πρωτοβουλία.

Ο Filippo Grandi, Ύπατoς Αρμοστής για τους Πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε: “Η Ύπατη Αρμοστεία υποστηρίζει σθεναρά τη δέσμευση του κυρίου Σόρος, να πραγματοποιήσει επενδύσεις που θα βοηθήσουν τους πρόσφυγες να γίνουν αυτάρκεις, αλλά και τις κοινότητες υποδοχής τους. Οι πρόσφυγες χρειάζονται πρόσβαση σε οικονομικές και νομικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και ευκαιρίες απασχόλησης – πιστεύουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας κατέχει μια μοναδική θέση, ώστε να μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών”.

Τα κεφάλαια που δεσμεύονται από αυτή την πρωτοβουλία, θα προστεθούν σε αυτά για τις ήδη φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες και έργα που έχουν αναληφθεί από τα Open Society Foundations. Τα Open Society Foundations έχουν εμπλακεί στο ζήτημα της αναγκαστικής μετανάστευσης από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν έγιναν προσπάθειες να υποστηριχθούν άνθρωποι που εκδιώχθηκαν λόγω των πολέμων στην περιοχή των Βαλκανίων και την πολιτική καταπίεση στη Μιανμάρ. Η απάντηση των OSFs στην τρέχουσα κρίση στην Ευρώπη περιλαμβάνει τη δημιουργία Κέντρων Αλληλεγγύης στην Ελλάδα το 2013, για να βοηθήσει τόσο τους μετανάστες/πρόσφυγες όσο και τον τοπικό πληθυσμό, καθώς και μια πρωτοβουλία για την παροχή βασικών νομικών συμβουλών σε Σύρους πρόσφυγες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.  Επιπλέον, τα Open Society Foundations υποστηρίζουν χρηματοδοτικά ομάδες που εργάζονται με τους πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς και με μετανάστες εργαζόμενους στη Βόρεια Αμερική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Ο David Miliband, Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης, δήλωσε: “Ο Τζόρτζ Σόρος επιδεικνύει υψηλό επίπεδο ηγεσίας με τη σημερινή του ανακοίνωση. Αφιερώνοντας 500 εκ δολάρια για επενδύσεις που ανταποκρίνονται σε βασικές ανάγκες των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής τους, ο κ Σόρος δείχνει ότι η συμπόνια και η καινοτομία μπορούν να συνδυάζονται για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής. Τα στοιχεία από το έργο της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύουν ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει να διαδραματίσει ζωτικής σημασίας ρόλο στην υποστήριξη των προσφύγων να γίνουν αυτάρκεις. Ανυπομονούμε να βοηθήσει τον κ Σόρος στον εντοπισμό ευκαιριών για επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις κοινότητες υποδοχής“.

Διαβάστε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση:

George Soros, the chairman and founder of the Open Society Foundations, today pledged to invest up to $500 million to help to meet the challenges posed by the global crisis of forced migration.

Mr. Soros announced the initiative on the morning of the Obama Administration’s “Call to Action,” which has assembled U.S. business leaders at the United Nations in New York to make concrete commitments in response to the crisis.

“Our goal is to harness the private sector for public good,” Mr. Soros said. “We will invest in startups, established companies, social impact initiatives, and businesses started by migrants and refugees themselves. These investments are intended to be successful. But our primary focus is to create products and services that truly benefit migrants and host communities. I hope my commitment will inspire other investors to pursue the same mission.”

The investments will be owned by Mr. Soros’ non-profit organizations, and the profits will go to fund programs at the Open Society Foundations, including programs that benefit migrants and refugees. Mr. Soros said he would work with organizations such as the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the International Rescue Committee to establish appropriate investment principles for the initiative.

Filippo Grandi, the United Nations High Commissioner for Refugees, said: “The UNHCR firmly supports Mr. Soros’ pledge to make investments that will help refugees become self-reliant and help host communities. Refugees need access to financial and legal services, education, and employment opportunities; we believe the private sector is uniquely placed to help build the infrastructure needed to support these services.”

The promised funds will be in addition to philanthropic efforts already undertaken by the Open Society Foundations. The Open Society Foundations have been involved in the issue of forced migration since the early 1990s, when we sought to assist people displaced by the wars in the Balkans and by political repression in Burma. The Foundations’ response to the current crisis in Europe has included the setting up of “Solidarity” community centers in Greece in 2013 to aid both migrants and local people, and an initiative to provide Syrian refugees in the Middle East with basic legal advice. The Open Society Foundations also fund groups working with refugees, forced migrants, and migrant workers in North America, Asia, and the Middle East.

David Miliband, the president of the International Rescue Committee, said: “George Soros has shown extraordinary leadership with today’s announcement. By earmarking $500 million for investments that address critical needs of refugees and their host communities, Mr. Soros is showing how compassion and innovation can combine to meet the challenge of our age. Evidence from the International Rescue Committee’s work around the world proves that the private sector has a vital role to play in helping refugees become self-reliant. We look forward to helping Mr. Soros identify opportunities for investment, especially in the area of job creation in host communities.”