Κοινή αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη για τη διάκριση στα ασφαλιστικά δικαιώματα


Το Solidarity Now μαζί με το Generation 2.0 , ζητάει την παρέμβασή του Συνηγόρου του Πολίτη  προκειμένου να παύσει η ανεπίτρεπτη διάκριση σε βάρος των αλλοδαπών εργαζομένων, νομίμως διαμενόντων  στη χώρα, οι οποίοι καταβάλουν ίδιες με τους Έλληνες πολίτες ασφαλιστικές εισφορές απολαμβάνοντας –αδικαιολόγητα- σαφώς λιγότερες παροχές.

Το κείμενο της αναφοράς