Απάντηση του Συνηγόρου του Πολίτη σε αναφορά μας σχετικά με τη διάκριση σε βάρος αλλοδαπών εργαζομένων


Απάντηση του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ) σε αναφορά που είχαν καταθέσει το Φεβρουάριο το SolidarityNow και η οργάνωση Generation 2.0 Red. σχετικά με την ανεπίτρεπτη διάκριση σε βάρος αλλοδαπών εργαζομένων, νομίμως διαμενόντων, οι οποίοι απολαμβάνουν -αδικαιολόγητα- λιγότερες παροχές από τους Έλληνες υπηκόους παρόλο που καταβάλουν  ίδιες ασφαλιστικές εισφορές. 

Ο ΣτΠ μάς δικαιώνει πλήρως, θεωρώντας ότι οι διατάξεις της ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης αφού καταλήγουν σε διαφορετική μεταχείριση με μόνο προφανές κριτήριο την ιθαγένεια, χωρίς να παρέχεται οποιαδήποτε δικαιολογία για την απόκλιση, και καλεί τον ΕΦΚΑ να υποβάλει τις απόψεις του άμεσα, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος.

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της επιστολής του Συνηγόρου του Πολίτη