Πρόγραμμα HELIOS: Ένταξη μέσω της Εκπαίδευσης

SolidarityNow

Το 2019, το SolidarityNow ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔOM) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος ένταξης μεγάλης κλίμακας για αναγνωρισμένους πρόσφυγες.
Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα ελληνικής γλώσσας, στέγαση και υποστήριξη για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Το SolidarityNow είναι ένας από τους εταίρους στο εκπαιδευτικό μέρος του έργου – των μαθημάτων ελληνικής
γλώσσας και των δεξιοτήτων ζωής (life skills) – με στόχο να δώσουν στον πληθυσμό- στόχο τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ζήσουν στην Ελλάδα.

Το SolidarityNow έχει αναλάβει, από τον Ιούνιο του 2019, τη δημιουργία τριών Εκπαιδευτικών Κέντρων Ένταξης (ILC) στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα, μέσω των οποίων υλοποιείται ένα εξάμηνο πρόγραμμα ενσωμάτωσης για τους πρόσφυγες που αναγνωρίστηκαν μετά τον Ιανουάριο του 2017.

Στόχος μας είναι η εκπαίδευση 1.000 ωφελούμενων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το SolidarityNow έχει εταίρους υλοποίησης την ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ και την OMNES, στην Κατερίνη και στο Κιλκίς αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη δημιουργία Εκπαιδευτικών Κέντρων στις περιοχές δραστηριοποίησής τους.


* To Solidarity Now είναι βασικός εταίρος υλοποίησης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος “HELIOS”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Directorate General for Migration and Home Affairs (DG HOME).