Πρόγραμμα HELIOS: Ένταξη μέσω της Εκπαίδευσης

SolidarityNow

Το 2019, το SolidarityNow ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔOM) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος ένταξης μεγάλης κλίμακας για αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα ελληνικής γλώσσας, στέγαση και υποστήριξη για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Το SolidarityNow είναι ένας από τους εταίρους στο εκπαιδευτικό μέρος του έργου, των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και των δεξιοτήτων ζωής (soft skills), με στόχο να δώσουν στον πληθυσμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ζήσουν στην Ελλάδα.

Από τον Ιούνιο του 2019, το SolidarityNow έχει αναλάβει τη δημιουργία τριών Εκπαιδευτικών Κέντρων Ένταξης (ILC) στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα, με τα πρώτα τμήματα να ξεκινούν το Δεκέμβριο του 2019 στην Αθήνα και Φεβρουάριο και Ιούνιο του 2020 τα τμήματα στα Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, υλοποιώντας ένα εξάμηνο πρόγραμμα ενσωμάτωσης για τους πρόσφυγες που αναγνωρίστηκαν μετά τον Ιανουάριο του 2017. Στόχος μας είναι η εκπαίδευση 1.000 ωφελούμενων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το SolidarityNow έχει εταίρους υλοποίησης την ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ στην Κατερίνη και την OMNES στο Κιλκίς, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη δημιουργία Εκπαιδευτικών Κέντρων στις περιοχές δραστηριοποίησής τους.


* To Solidarity Now είναι βασικός εταίρος υλοποίησης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος “HELIOS”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Directorate General for Migration and Home Affairs (DG HOME).