Πρόγραμμα HELIOS: Ένταξη μέσω της Εκπαίδευσης

Το SolidarityNow με τη συνεργασία του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), και στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος HELIOS, στοχεύουν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων διεθνούς προστασίας στην ελληνική κοινωνία, με σκοπό την αρμονική συνύπαρξη και ανάπτυξη της ανεξάρτητης τους διαβίωσης σε βάθος χρόνου.

Ο στόχος του προγράμματος είναι διττός:

  • να ενισχυθούν οι προοπτικές ανεξαρτησίας και αυτονομίας των ωφελούμενων καθιστώντας τους ενεργά μέλη της ελληνικής κοινωνίας
  • να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ένταξης για τους δικαιούχους του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η οργάνωση (Ιούνιος 2019 – Νοέμβριος 2020), περιλαμβάνονται μαθήματα ένταξης, δηλαδή η διεξαγωγή μαθημάτων και one-to-one καθοδήγησης σε Εκπαιδευτικά Κέντρα Ένταξης σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Κάθε κύκλος μαθημάτων θα έχει διάρκεια 6 μηνών και θα περιλαμβάνει ενότητες σχετικές με την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας (συμπεριλαμβανομένης της ανάλογης υποστήριξης για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας), τον πολιτιστικό προσανατολισμό, το βαθμό ετοιμότητας για εργασία κι άλλες δεξιότητες.

Χρηματοδοτούμενο από το Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission (DG HOME)