ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ

Υποβολή μέχρι: 26/2/2024
Τοποθεσία: Αθήνα (με συχνές τοπικές μετακινήσεις)

Ημερομηνία έναρξης: ASAP

Καθεστώς:  Κατηγορία: Μερική απασχόληση/ορισμένου χρόνου

Πολιτική προστασίας των παιδιών: Επίπεδο 3 – Ο κάτοχος της θέσης εργασίας θα έχει τακτική επαφή με παιδιά

Αναφέρεται στο: Συντονιστής έργου/ Κοινωνικός επιστήμονας

Αρμοδιότητες

 • Παρέχει σαφή και ακριβή προφορική διερμηνεία, κατά τη διάρκεια ατομικών συνεδριών με τους ωφελούμενους σε μια η περισσότερες από τις ακόλουθες γλώσσες: Αραβικά, φαρσί, νταρί, ουρντού, παστού, γαλλικά
 • Παρέχει σαφή και ακριβή διερμηνεία, κατά τη διάρκεια ενημερωτικών συνεδριών, ομαδικών συνεδριών, ενημερώσεων, κατάρτισης κ.λπ.
 • Διασφαλίζει ότι οι ακριβείς πληροφορίες μοιράζονται με τους δικαιούχους με κατανοητό και πολιτισμικά κατάλληλο τρόπο
 • Παρέχει γραπτή μετάφραση εγγράφων
 • Σε συνεργασία με το προσωπικό του SN, συνοδεύει τους δικαιούχους σε δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς
 • Σε συντονισμό με άλλους συναδέλφους της ομάδας, διασφαλίζει ότι όλοι οι ωφελούμενοι αισθάνονται ασφαλείς να μοιραστούν τις ανησυχίες τους
 • Σέβεται τον κώδικα δεοντολογίας του οργανισμού, με έμφαση στην εμπιστευτικότητα
 • Υποστηρίζει τις προσπάθειες προβολής του προγράμματος και ενημέρωσης νέων ωφελούμενων στις κοινότητές τους
 • Παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας μέσω τηλεφωνικών κλήσεων ή εξ αποστάσεως, όταν χρειάζεται
 • Εκτελεί άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με τη θέση, όπως του αναθέτει ο συντονιστής του

Προσόντα

 • Άριστη γνώση μιας ή περισσότερων από τις ακόλουθες γλώσσες: αραβικών, φαρσί, νταρί, ουρντού, παστού, γαλλικών
 • Άριστη γνώση της ελληνικής (κατά προτίμησης) ή/και της αγγλικής γλώσσας
 • Τουλάχιστον διετής επαγγελματική εμπειρία ως διερμηνέας ή πολιτιστικός διαμεσολαβητής
 • Εξοικείωση με θέματα προστασίας που αφορούν τον προσφυγικό πληθυσμό
 • Υψηλή επαγγελματική ηθική
 • Άριστες δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, επικοινωνίας, ακρόασης και παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας δημιουργίας εμπιστοσύνης, υποστήριξης και σεβασμού
 • Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης αποτελεσματικών εργασιακών σχέσεων σε πολυεθνικό περιβάλλον- διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και ευελιξία
 • Καλά οργανωμένος και αποτελεσματικός, ευέλικτος, ικανός να χειρίζεται καλά την πίεση και να προσαρμόζεται σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Δυνατότητα για συχνές τοπικές μετακινήσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης επιθυμητό

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και την επιστολή κινήτρων σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@solidaritynow.org αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου “Interpreter_Athens_PROCAP“.

To SN είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. Τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να υποβάλουν αίτηση.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της SN να διατηρεί τα παιδιά ασφαλή από βλάβη και κακοποίηση. Η πρόσληψη υπόκειται στα πρότυπα παιδικής προστασίας της SN, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων ιστορικού και της τήρησης της πολιτικής της SN για την προστασία των παιδιών.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, η SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί κατάλληλος υποψήφιος. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους (βιογραφικό σημείωμα και επιστολή κινήτρων) το αργότερο έως τις 26 Φεβρουαρίου 2024.

Θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που έχουν προ-επιλεγεί.

*To έργο «PROCAP / Προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη σε βασικούς κοινωνικούς εταίρους» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του «Προγράμματος Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027» σαν Ειδική Δράση για την Παροχή υπηρεσιών σε θύματα εμπορίας ανθρώπων που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, με Κωδικό ΟΠΣ 6002554.

 

 

 


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.