ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ


Η Ελληνική Βουλή επικύρωσε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (γνωστή και ως «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»), και αναθεώρησε σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας.

Πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και κακοποίησης, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικότατο βήμα στην προσπάθεια του Συμβουλίου της Ευρώπης να εξασφαλίσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών. Η ενδοοικογενειακή βία και η βία κατά των γυναικών, σε όλες τις μορφές της (λεκτική, σωματική και ψυχολογική), αποτελεί ακραία έκφραση κυριαρχίας ανάμεσα στα φύλα και έχει αναδειχθεί στην Ευρώπη ως κεντρικό θέμα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μεταξύ άλλων, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο σε γυναίκες μετανάστριες και αιτούσες άσυλο που αντιμετωπίζουν έμφυλη βία. Είναι η πρώτη φορά που η έμφυλη δίωξη αναφέρεται ρητά σε διεθνή σύμβαση, καθιερώνοντας την υποχρέωση αναγνώρισης της έμφυλης βίας κατά των γυναικών ως μορφή δίωξης σύμφωνα με τη Σύμβασης της Γενεύης περί του Καθεστώτος των Προσφύγων (1951), και διασφαλίζοντας την υιοθέτηση της ερμηνείας που λαμβάνει υπόψη της έμφυλα ζητήματα κατά την αναγνώριση του προσφυγικού καθεστώτος.