Τζαφ Ανγκλάλ

Το SolidarityNow σε συνεργασία με την ΑμΚΕ REVMA, στο πλαίσιο του προγράμματος «Building a robust and democratic civic space» (BUILD), υλοποιούν το  έργο «Τζαφ Ανγκλάλ! Για την ενδυνάμωση της σχολικής φοίτησης των παιδιών Ρομά». Το συγκεκριμένο έργο έχει ως στόχο να προωθήσει ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Ως περιοχές παρέμβασης έχουν επιλεχθεί τρεις κοινότητες Ρομά της Κεντρικής Μακεδονίας: ο Δενδροπόταμος -Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης-, ο Δήμος Παύλου Μελά και ο Πέλεκας στο Δήμο Κατερίνης, όπου έχει παρατηρηθεί ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση περιορίζεται εξαιτίας μιας σειράς προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι Ρομά γονείς και τα παιδιά. Το έργο θα εστιάσει στην ενίσχυση του ρόλου των γονέων και των εκπαιδευτικών με στόχο την υποστήριξη των παιδιών, ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή τους στο σχολείο και η ολοκλήρωση της βασικής (υποχρεωτικής) εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, θα υλοποιηθούν δράσεις εξωστρέφειας και ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό με την παραγωγή μιας σειράς από podcast που θα προβάλλουν ιστορίες των τσιγγάνων με στόχο την καταπολέμηση των κυρίαρχων στερεοτύπων και προκαταλήψεων.

Θα δημιουργηθούν τρεις ομάδες δράσεων στις τρεις περιοχές παρέμβασης: Στην πρώτη θα δημιουργηθούν ομάδες γονέων και ιδιαίτερα μητέρων, για την ενίσχυση του γονεϊκού τους ρόλου ως προς την εκπαίδευση των παιδιών τους. Στη δεύτερη ομάδα θα υλοποιηθούν δράσεις εξωστρέφειας και παραγωγής επικοινωνιακού υλικού για την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας. Στην τρίτη ομάδα δράσεων θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών στα σχολεία που βρίσκονται πλησίον των τριών κοινοτήτων. Επιπρόσθετα, θα διενεργηθούν δράσεις που θα φέρουν σε επαφή τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, δημιουργώντας «ζεύγη πρεσβευτών» της εκπαίδευσης στις τρεις σχολικές κοινότητες.

Το έργο αποτελεί την πρώτη συνέργεια μεταξύ του SolidarityNow και της οργάνωσης REVMA. Ένας από τους επιμέρους στόχους του είναι η ενίσχυση της σύμπραξης και της συνεργασίας μεταξύ φορέων της κοινωνίας των πολιτών, θέτοντας τις βάσεις για σταθερές συνέργειες.

Το έργο Τζαφ Ανγκλαλ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD, με φορέα υλοποίησης το SolidarityNow και εταίρο την ΑΜΚΕ REVMA.

Το πρόγραμμα «Building a robust and democratic civic space» (BUILD) έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της Ε.Ε., μέσω της στήριξης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (OKοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ Κύπρου με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,9 εκ. Συντονιστής του BUILD είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα) σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος).