Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με το Άρθρο 5 του νέου Συμφώνου για το Άσυλο & τη Μετανάστευση


Το νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση βρίσκεται στα τελευταία στάδια διαπραγματεύσεων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το SolidarityNow συνυπογράφει με 82 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών την ανακοίνωση με αίτημα τη διαγραφή του άρθρου 5 από τον νέο Κανονισμό για τον έλεγχο διαλογής.

Η υιοθέτηση του άρθρου αυτού ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει στην αύξηση των φυλετικών διακρίσεων  στην ευρωπαϊκή επικράτεια, την αύξηση της διοικητικής κράτησης και πιθανές παράνομες απελάσεις κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης.