Καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης: Ένα μεγάλο, ακόμα άλυτο, ζήτημα.


Η καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, για την οποία γίνεται συχνά λόγος, αποτελεί τροχοπέδη στη ζωή χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, ενώ επηρεάζει ιδιαίτερα δυσμενώς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το παρακάτω παράδειγμα αποτελεί μια από τις πολλές περιπτώσεις τέτοιων υποθέσεων που διαχειρίστηκε η νομική υπηρεσία του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας.

Η κα Ε.Ε ήρθε στην Ελλάδα πριν δέκα χρόνια για μια καλύτερη ζωή, θεωρώντας ότι εδώ θα μπορούσε να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, συνάπτοντας δεσμό με έναν Έλληνα υπήκοο και φέρνοντας στον κόσμο την κόρη τους. Η πραγματικότητα όμως αποδείχτηκε πολύ διαφορετική, καθώς ο πατέρας του παιδιού της ήταν ήδη παντρεμένος και αρνούνταν να αναγνωρίσει το ίδιο του το τέκνο. Απογοητευμένη, μόνη, χωρίς εργασία, φιλοξενούμενη ευκαιριακά σε φίλους, χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και έχοντας να φροντίσει ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών η κα Ε.Ε απευθύνθηκε στη νομική υπηρεσία του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας, προκειμένου να στήσει τη ζωή της από την αρχή.

Το φθινόπωρο του 2019 κατατέθηκε από τη νομική υπηρεσία του Κέντρου, η αγωγή αναγνώρισης της πατρότητας του τέκνου της, αφού απέβησαν άκαρπες όλες οι εξωδικαστικές προσπάθειες εκούσιας αναγνώρισης του τέκνου από τον πατέρα του. Μετά από πολλαπλούς και δύσκολους δικαστικούς αγώνες οι προσπάθειες απέφεραν τελικά καρπούς. Τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση που δικαίωνε την ωφελούμενη του Κέντρου και αναγνώριζε ως βιολογικό πατέρα του τέκνου της τον Έλληνα υπήκοο, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για να αξιώσει όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιώματα της ίδιας και του παιδιού της.

*Από 1η Αυγούστου 2023, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας Ελβετίας-Ελλάδας για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην ΕΕ και από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

**Από τον Αύγουστο 2022, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας χρηματοδοτείται από τα EEA Grants με διαχειριστή της δωρεάς τους ΣΟΛ Crowe και HumanRights360.

***Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας υποστηρίζεται επίσης από τον Δήμο Αθηναίων.