ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας λειτουργεί ως ένας συλλογικός χώρος της Κοινωνίας των Πολιτών προσφέροντας φιλοξενία σε νέες και υφιστάμενες οργανώσεις στην Ελλάδα, με σκοπό να υλοποιήσουν το έργο τους, να συνεργάζονται αλλά και να σχεδιάζουν και να ενεργούν από κοινού για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Η διαρκώς ενισχυόμενη και αποτελεσματική παρέμβαση προς επίλυση των κοινωνικών αναγκών, μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου, καθώς και οι καινοτόμες προσεγγίσεις, έχουν αναδείξει το Κέντρο Αλληλεγγύης του SolidarityNow παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής και μια σταθερή βάση για πολιτικές μεταρρυθμίσεις στηριζόμενες σε πραγματικά δεδομένα.

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας άνοιξε τις πόρτες του τον Δεκέμβριο του 2014. Βρίσκεται στον 2ο όροφο ενός ιστορικού κτηρίου της Αθήνας, που ανακαινίστηκε πλήρως από το SolidarityNow για τον σκοπό αυτό. Το Κέντρο ακολουθεί μια προσέγγιση «ανοικτών θυρών» και είναι προσβάσιμο σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία, την καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την κοινωνική τους θέση.

Η πρώτη φάση λειτουργίας του Κέντρου Αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τις ΜΚΟ PRAKSIS, ΑΡΣΙΣ, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και Μαζί για το Παιδί, με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants).
Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας παρέχονταν από τις οργανώσεις δωρεάν, πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, νομική υποστήριξη, στοχευμένη βοήθεια για τους ωφελούμενους, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες να (επαν) ενταχθούν στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα λειτουργούσε και ένα σύστημα πολλαπλών υπηρεσιών για τις μητέρες και τα παιδιά (Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, η Γραμμή Βοήθειας 11525 για την παροχή συμβουλών σε οικογένειες).

Σήμερα, στο Κέντρο Αλληλεγγύης προσφέρονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τόσο στους πρόσφυγες/μετανάστες όσο και στους Έλληνες που βρίσκονται σε ανάγκη, επεκτείνοντας το ήδη σπουδαίο επιτελούμενο έργο του, όπως: 

Κοινωνική Υπηρεσία

 • Yπηρεσίες κοινωνικής προστασίας
 • Συμβουλευτική
 • Ενδυνάμωση

Ψυχολογική υποστήριξη – Συμβουλευτική

 • Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία
 • Ομάδες ενδυνάμωσης, ένταξης και προσωπικής ανάπτυξης

Nομική Υπηρεσία

 • Νομική συμβουλευτική
 • Διαμεσολάβηση
 • Δικαστηριακή εκπροσώπηση (κατά περίπτωση)

Υπηρεσίες απασχολησιμότητας

 • Υποστήριξη ανέργων κατά την αναζήτηση εργασίας.
 • Eργασιακή συμβουλευτική (δημιουργία βιογραφικού σημειώματος, δημιουργία πλάνου δράσης)
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες αναζήτησης εργασίας (μέσω διαδικτύου & εφημερίδων, ελεύθερη χρήση διαδικτύου)
 • Προετοιμασία για την συνέντευξη επιλογής
 • Θεματικά σεμινάρια – εργαστήρια και δράσεις δικτύωσης με πιθανούς εργοδότες
 • Πληροφόρηση και δικτύωση σε εκπαιδευτικά προγράμματα (υπολογιστές, εκμάθηση γλώσσας κ.α.)

Συμβουλευτική και Λογιστική υποστήριξη

 • Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη φυσικών προσώπων
 • Συμβουλευτική και καθοδήγηση περί επιδομάτων, κοινωνικών παροχών και ρυθμίσεων οφειλών.

Κέντρο για το Παιδί (από το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού») | για παιδιά 0-12 ετών

 • Ατομικά και ομαδικά παιδαγωγικά/δημιουργικά προγράμματα
 • Ομάδες κοινωνικοποίησης και μαθησιακής υποστήριξης
 • Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
 • Υποστηρικτική συμβουλευτική σε γονείς και παιδιά
 • Κοινωνική υπηρεσία και αντιμετώπιση πρώτων αναγκών παιδιών και οικογενειών, πληροφόρηση  και παραπομπές σε υπηρεσίες και φορείς  κοινωνικής υποστήριξης
 • Δανειστική βιβλιοθήκη
 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πλανόδιας Βιβλιοθήκης
 • Εκδρομές και πολιτιστικές επισκέψεις

[Στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας στεγάζεται γραφείο της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου (κρατική υπηρεσία), που λειτουργεί ανεξάρτητα, με προκαθορισμένα ραντεβού.]


Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας του SolidarityNow ιδρύθηκε με την υποστήριξη του Open Society Foundation/OSIFE και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) – Χρηματοδοτική υποστήριξη από την Νορβηγία (EEAGR08.02), σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, μέχρι τις 30.04.2016.

Επίσης, μεταξύ 1/11/2016 και 31/12/1027,  συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχονταν από το Κέντρο Αλληλεγγύης χρηματοδοτούνταν από το EaSI (Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία) στο πλαίσιο του προγράμματος “«Ενίσχυση της απασχόλησης και παροχή ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο της Αθήνας  (ESTI@)”.

Από την 1η Μαϊου 2016 έως τις 22 Μαϊου 2019, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας χρηματοδοτήθηκε από το SolidarityNow και το Open Society Foundations (OSF/OSIFE), με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

Από το Μάιο 2019, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας χρηματοδοτείται από το EEA and Norway Grants, με διαχειριστή της δωρεάς τους HumanRights360 και ΣΟΛ CROWE.  Το ΚΑΑ υποστηρίζεται επίσης από τον Δήμο Αθηναίων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ