ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Κέντρο Αλληλεγγύης  Θεσσαλονίκης λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2014 ως χώρος στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες νομικής βοήθειας και κοινωνικής στήριξης σε μη προνομιούχες ομάδες του πληθυσμού, που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο Αλληλεγγύης αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια με στόχο την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της ομαλής κοινωνικής ένταξης αυτών που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.

Κατά τη δεύτερη φάση λειτουργίας του Κέντρου στη Θεσσαλονίκη, από τον Απρίλιο του 2016, το έργο του γίνεται πιο συγκεκριμένο, ενώ μια ομάδα εμπειρογνωμόνων παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες στους ωφελούμενους. Στόχος είναι μια συνολική προσέγγιση και προσφορά υπηρεσιών επικεντρωμένη στις ατομικές ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, προκειμένου να υποστηριχθούν στον μέγιστο βαθμό και να υπερκεράσουν το φάσμα των δυσκολιών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν.

Έχοντας μια εξειδικευμένη κοινωνική υπηρεσία, οι ειδικοί διαμορφώνουν την απαιτούμενη προσωπική παρέμβαση που υποστηρίζει την τόνωση της ζωής των δικαιούχων. Στο Κέντρο είναι εφικτή η αντιμετώπιση κάθε ανάγκης- από τη διερμηνεία και τη διατροφική φροντίδα, έως τη νομική υποστήριξη και την πιστοποίηση δεξιοτήτων. Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν όλους εκείνους που βρίσκονται σε ανάγκη, χωρίς κριτήρια και προϋποθέσεις.

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης επικεντρώνεται σε μέτρα επαν-ένταξης (απασχολησιμότητα, εκπαίδευση κ.λπ.), που ενισχύουν την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ Ελλήνων υπηκόων, μεταναστών και προσφύγων. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Κέντρο, καθώς και η λειτουργία του χώρου ως σημείο αναφοράς στην τοπική κοινωνία, θα συνδράμουν στις προσπάθειες και το έργο του SolidarityNow να ανταποκριθεί στις πολύπλευρες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και λειτουργεί με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του Open Society Foundation (OSF/OSIFE).

Από 01.09.2016 έως 01.08.2017, το πρόγραμμα των στοχευμένων στους πρόσφυγες παρεχόμενων υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ