ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Giorgos Moutafis for SolidarityNow

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) του SolidarityNow λειτουργεί από το 2013. Σκοπός μας η πολύπλευρη παροχή υποστήριξης μέσα από μια σειρά υπηρεσιών και δράσεων προς τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν προς όλους, χωρίς διακρίσεις, με ίση προσβασιμότητα.
Οι άνθρωποι που επισκέπτονται το ΚΑΘ αναζητούν υποστήριξη για θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν
στην καθημερινότητά τους και αδυνατούν να καλύψουν μόνοι τους επαρκώς. Τόσο η αδυναμία πρόσβασής τους σε υπηρεσίες όσο και η ανάγκη για εξατομικευμένη και ολιστική υποστήριξη, τους φέρνει σε επαφή με τους επαγγελματίες που πλαισιώνουν τις υπηρεσίες του ΚΑΘ.

Σε εβδομαδιαία βάση επισκέπτονται το ΚΑΘ πάνω από 250 άτομα για να λάβουν υποστήριξη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τα αιτήματα και οι ανάγκες ποικίλουν, και ανάλογα οι υπηρεσίες που προσφέρουμε δωρεάν σε όλους όσοι τις έχουν ανάγκη, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 

  • ψυχοκοινωνική στήριξη
  • νομική συμβουλευτική ή εκπροσώπηση
  • λογιστική και διοικητική υποστήριξη
  • συμβουλευτική για την απασχολησιμότητα.

Στόχος μας είναι η αποτελεσματική έκβαση κάθε υπόθεσης διατηρώντας πάντα τις αξίες της αλληλεγγύης, του σεβασμού, της διαφορετικότητας και της υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, έχοντας στο επίκεντρο την ανθρώπινη επαφή.


Το Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και λειτουργεί με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του Open Society Foundation (OSF/OSIFE). Το Κέντρο υποστηρίζεται επίσης από το Shapiro Foundation.


 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ