Επιστολή στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2016 για επαναφορά των επιστροφών αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα βάσει Κανονισμού Δουβλίνου από 15 Μαρτίου 2016, και το Κοινό Σχέδιο Δράσης του αρμόδιου συντονιστή της Ε.Ε. για την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου Ε.Ε.-Τουρκίας και της Ελληνικής Κυβέρνησης, εγείρουν σημαντικά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία και το μέλλον του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.

Το SolidarityNow, από κοινού με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τη ΜΚΟ Αίτημα, που είναι επίσης μέλη του European Council for Refugees and Exiles, απέστειλαν σχετική επιστολή στο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής (ΑΓΓΛΙΚΑ)