Περί απαγόρευσης κυκλοφορίας, σε 8 γλώσσες


Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε γενική απαγόρευση της κυκλοφορίας, ως μέτρο προστασίας για την εξάπλωση του COVID-19, τα οποία ισχύουν από τις 6:00 π.μ. της Δευτέρας 23 Μαρτίου. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας ισχύει για όλους, σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο με μήνυμα στο 13033 ή με υπεύθυνη δήλωση μπορεί να βγαίνετε από το σπίτι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση που ετοίμασε ο ΔΟΜ σε 8 γλώσσες.