Ένα νέο Κέντρο Προστασίας για τη Γυναίκα και το Παιδί ανοίγει τις πόρτες του σε πρόσφυγες και μετανάστες στο δήμο Αθηναίων


Ένα νέο Κέντρο Προστασίας για τη Γυναίκα και το Παιδί εγκαινιάζεται σήμερα από το δήμο Αθηναίων, και συγκεκριμένα από το Τμήμα Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, μαζί με  τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση SolidarityNow. Την πρωτοβουλία αυτή, που απευθύνεται σε γυναίκες και παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες, στηρίζει η UNICEF, με χρηματοδότηση από το μηχανισμό έκτακτης υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργασιών, το οποίο ανέπτυξε ο δήμος Αθηναίων, με στόχο τη διαχείριση των προσφυγικών ροών και τη δημιουργία ενός πλαισίου για την κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων.

Οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν σημαντικό τμήμα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Θεωρούνται ομάδα με ιδιαίτερες ανάγκες, καθώς είναι εύκολο να υποστούν πολλαπλές μορφές διάκρισης και εκμετάλλευσης. Ο δήμος Αθηναίων αναγνώρισε την ανάγκη για την προσφορά υπηρεσιών σε αυτό τον πληθυσμό και ζήτησε την υποστήριξη της UNICEF, η οποία, σε συνεργασία με το SolidarityNow, ήδη διαχειρίζεται Μονάδες Παιδικής και Οικογενειακής Φροντίδας για πρόσφυγες και μετανάστες σε επτά σημεία της χώρας.

Το Κέντρο Προστασίας για τη Γυναίκα και το Παιδί φιλοδοξεί να αποτελέσει μοναδική πηγή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ομαλής ένταξης στην ελληνική κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, στον τρίτο όροφο του κτηρίου της οδού Μαιζώνος 45, όπου βρίσκεται το Κέντρο, θα προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν τους ωφελούμενους, όπως νοσοκομειακή περίθαλψη, στεγαστική και υλική συνδρομή.
  • Υποστήριξη στη διαδικασία εισαγωγής των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Ψυχοκοινωνικές, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους ανήλικους, συμπεριλαμβανομένων ομάδων δημιουργικής απασχόλησης με βασικό στόχο την προώθηση της κοινωνικοποίησής τους.
  • Εντοπισμός και παραπομπή των ευάλωτων ατόμων σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων οικογενειών, των παιδιών σε κίνδυνο με ιδιαίτερη έμφαση στα ασυνόδευτα παιδιά, των ατόμων με αναπηρίες ή ασθένειες κ.ά.
  • Ψυχοκοινωνική στήριξη και ενδυνάμωση για γυναίκες, με έμφαση στις μητέρες, συμβουλευτική σε θέματα φροντίδας καθώς και δικτύωσή τους με υπηρεσίες. Στόχος του Κέντρου είναι η ενδυνάμωση των ωφελούμενων, ενισχύοντας έτσι και τη δυναμική τους ως μητέρες.
  • Υποστήριξη γυναικών που έχουν επιβιώσει έμφυλης βίας με την παροχή συμβουλευτικής αλλά και τη διασύνδεση με τις απαραίτητες υπηρεσίες.
  • Παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες, όταν κρίνεται απαραίτητο.

Το προσωπικό του Κέντρου αποτελείται από εργαζόμενους του SolidarityNow και του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων με τις ειδικότητες των κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, παιδαγωγών και διερμηνέων. Επίσης, το Κέντρο θα υποδέχεται επιστημονικό προσωπικό άλλων οργανώσεων και υπηρεσιών που ασχολούνται με πρόσφυγες και μετανάστες και θα προσφέρει τη δυνατότητα φύλαξης των παιδιών των επωφελούμενων γυναικών,  στο διάστημα που εκείνες συμβουλεύονται τον εκάστοτε κοινωνικό λειτουργό.

Το Κέντρο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υπηρεσιών για πρόσφυγες και μετανάστες, που θα παρέχονται στο κτήριο της οδού Μαιζώνος.

Ειδικότερα, ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, πρόκειται να εγκαινιάσει δύο Κέντρα Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, το ένα εκ των οποίων θα στεγαστεί στο ισόγειο του κτιρίου και το άλλο θα κινείται κυκλικά σε απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου. Τα κέντρα θα στελεχωθούν με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και φιλοδοξία είναι να λειτουργήσουν σαν «σημεία ενιαία εξυπηρέτησης» (“one stop services points”), για οποιονδήποτε χρειάζεται πληροφορίες, καθοδήγηση για υποστήριξη για την κάλυψη μιας ευρείας σειράς αναγκών.

Το Κέντρο Προστασίας για τη Μητέρα και το Παιδί θα διασυνδέεται με άλλες πρωτοβουλίες για πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς και με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και άλλων θεσμών, προσφέροντας πάνω απ’ όλα ένα χώρο προστασίας και δημιουργίας.