Μαθηματικό Λεξικό


Το Μαθηματικό Λεξικό περιλαμβάνει γενική μαθηματική ορολογία και εξειδικευμένο λεξιλόγιο σχετικά με την Άλγεβρα και την Γεωμετρία και αποτελεί το εφαλτήριο για την αφομοίωση του κόσμου των Μαθηματικών και της εφαρμογής τους στην πράξη μέσω ασκήσεων.

Δεν περιορίζεται στην απλή παράθεση της μετάφρασης ή του ορισμού του μαθηματικού όρου από τα Ελληνικά στα Τουρκικά, τα Φαρσί, τα Ουρντού, και τα Αγγλικά, αλλά προσπαθεί συγχρόνως να περιλάβει όλα τα πιθανά περιβάλλοντα στα οποία θα μπορούσε να εμφανιστεί ο κάθε όρος, ικανοποιώντας ένα ευρύ φάσμα. Με αυτόν τον τρόπο:

  • επιτυγχάνεται πληρέστερη περιγραφή και απόδοση της γλώσσας των Μαθηματικών στην Ελληνική
  • παρουσιάζεται με απλό και ευχάριστο τρόπο η μαθηματική ορολογία και ξεκαθαρίζονται οι έννοιες με τη βοήθεια εικόνων και σχεδίων, ενώ παράλληλα ορίζονται οι σημασίες των συμβόλων και τι εκφράζουν οι τύποι εξυπηρετώντας τις ανάγκες μάθησης
  • αποφεύγεται η σύγχυση που θα προκαλούσε στον δάσκαλο η διαδοχική παράθεση των σημασιών ενός όρου χωρίς επεξηγήσεις και διασαφηνίσεις
  • καλύπτεται ένα μεγάλο κενό στη διδασκαλία των μαθηματικών και των θετικών επιστημών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ειδικότερα στο πλαίσιο ένταξης νέο-αφιχθέντων προσφύγων και μεταναστών και στην πρόσβασή τους στο αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα της εκπαίδευσης
Για να αγαπήσει το παιδί τις Θετικές Επιστήμες και να ξεκινήσει το ταξίδι του στον κόσμο της μαθηματικής λογικής, πρέπει η κατανόηση να  γίνει στη μητρική του γλώσσα, με τη χρήση ενός εργαλείου που δύναται να συνεισφέρει αποτελεσματικά στη σταδιακή οικοδόμηση της μαθηματικής γνώσης του παιδιού.

Κατεβάστε το λεξικό σε μορφή pdf εδώ

Το Μαθηματικό Λεξικό δημιουργήθηκε από το SolidarityNow στo πλαίσιo του προγράμματος «Ολιστική Παροχή Υπηρεσιών για την Ένταξη και τη Στήριξη Παιδιών και Οικογενειών Προσφύγων», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της UNICEF και με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας, και σε συνεργασία με τη ΜΕΤΑδραση. Η ΜΕΤΑδραση πραγματοποίησε το λεξικό στο πλαίσιο του έργου «Διερμηνεία για την Εκπαίδευση Παιδιών Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με στήριξη της UNICEF και χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Τα κείμενα μεταφράστηκαν στα αραβικά από το SolidarityNow και επιμελήθηκαν από τη ΜΕΤΑδραση ενώ οι μεταφράσεις στα αγγλικά, στα φαρσί, στα ουρντού και στα τουρκικά πραγματοποιήθηκαν από τη ΜΕΤΑδραση.