ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΗΤΡΩΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το SolidarityNow είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της Ελληνικής επικράτειας.

https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-metanasteuses-kai-asulou/metanasteuses-kai-asulou/metroo-ellenikon-kai-xenon-me-kubernetikon-organoseon-mko


To SolidarityNow ενώνει τις δυνάμεις του με διεθνείς και ελληνικές οργανώσεις, δίκτυα και φορείς της κοινωνίας των πολιτών και συμπράττουν για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποστήριξη όλων των ευάλωτων πληθυσμών.

Το International Detention Coalition είναι ένα μοναδικό παγκόσμιο δίκτυο, με μέλη πάνω από 300 οργανώσεις και άτομα της κοινωνίας των πολιτών σε περισσότερες από 70 χώρες, που δραστηριοποιούνται υπέρ των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών που πλήττονται από τις συνθήκες κράτησης των μεταναστών.

https://idcoalition.org/


To Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (ΥΑ), και με συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων. Σήμερα συμμετέχουν 35 μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν νομικές, ιατρικές, κοινωνικές ή άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες και έρχονται σε επαφή με θύματα ρατσιστικής βίας και 2 φορείς  ως παρατηρητές.

https://rvrn.org/


Transparency Register

Το SolidarityNow είναι μέλος του Μητρώου Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο συστήθηκε ώστε οι πολιτικές της ΕΕ να αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι διαφανής, ώστε να είναι δυνατός ο ενδεδειγμένος έλεγχος και να διασφαλίζεται η λογοδοσία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Το Μητρώο Διαφάνειας δημιουργήθηκε για να απαντά σε βασικά ερωτήματα, όπως ποια συμφέροντα επιδιώκονται, από ποιον και με τι προϋπολογισμό. Υπεύθυνοι για τη λειτουργία του συστήματος είναι από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

https://ec.europa.eu/transparencyregister


Το SolidarityNow συμμετέχει στο Thessδίκτυο, το οποίο είναι ένα άτυπο Δίκτυο των εθελοντικών οργανώσεων της Θεσσαλονίκης που δημιουργήθηκε το 2011. Το Thessδίκτυο συνεργάζεται με τοπικούς φορείς και διοργανώνει κοινωνικές δράσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Κύριοι στόχοι του αποτελούν η συνεργασία και η δικτύωση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών, όπως και η ανάδειξη της αξίας του εθελοντισμού. http://www.thessdiktio.gr/


Το SolidarityNow συμμετέχει στο Δίκτυο Select Respect που επιδιώκει να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ανοικτής κοινωνίας με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην αποδοχή της διαφορετικότητας σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Οι οργανώσεις-μέλη του Δικτύου Select Respect, συνεργάζονται σε δράσεις που συμβάλλουν: στην καταπολέμηση των διακρίσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού και ρατσισμού, στην προώθηση της αλληλεγγύης και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, στην ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. https://selectrespect.org/network/ 


Εγγραφή σε μητρώα – Πιστοποιήσεις

Το SolidarityNow είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που κατέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα εγγεγραμμένα μέλη στα παραπάνω μητρώα αναγνωρίζονται ως πιστοποιημένοι φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. Επίσης, είναι εγγεγραμμένο στο αντίστοιχο μητρώου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

————–

Το SolidarityNow, κατόπιν υπουργικής απόφασης,  έλαβε Ειδική Πιστοποίηση ως Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας (αρ. φύλλου ΦΕΚ 2341).


To SolidarityNow είναι μέλος του International Human Rights Funders Group, που αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο δωρητών που έχουν δεσμευτεί για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο μέσω της αποτελεσματικής φιλανθρωπίας.

https://www.ihrfg.org


Το SolidarityNow είναι μέλος του ECRE που αποτελεί μια πανευρωπαϊκή συμμαχία 90 ΜΚΟ προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των εκτοπισθέντων. Σα στόχο έχει τη δημιουργία μιας δίκαιης και ανθρώπινης πολιτικής ασύλου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

https://www.ecre.org/


Το SolidarityNow συμμετέχει στη CIVICUS, μια παγκόσμια συμμαχία οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ακτιβιστών που σα στόχο έχει την ενίσχυση και διεύρυνση της δράσης τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

https://www.civicus.org


 

Η FEANTSA είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανώσεων που εργάζoνται με τους άστεγους. Είναι η μόνη ευρωπαϊκή ΜΚΟ που εστιάζει αποκλειστικά στην καταπολέμηση του προβλήματος της αστεγίας κι ο απώτερος στόχος της είναι η εξάλειψη του προβλήματος αυτού.  Η FEANTSA ιδρύθηκε το 1989 και έχει πάνω από 130 οργανώσεις-μέλη από 30 χώρες.

https://www.feantsa.org


Το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία ιδρύθηκε το 2010 από είκοσι κοινωνικές οργανώσεις και κοινωφελείς οργανισμούς οι οποίοι συμβάλλουν στην καταπολέμηση της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα, υποστηρίζουν κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και αστέγους και συνηγορούν για το δικαίωμα στην ποιοτική κατοικία για όλους τους πολίτες.

Βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι:

  • Η προώθηση του δικαιώματος στην αξιοπρεπή κατοικία ως ενός θεμελιώδους κοινωνικού δικαιώματος για όλους.
  • Η προώθηση νομοθετικών μέτρων για την προστασία και στέγαση των αστέγων, για την υιοθέτηση μέτρων πρόληψης και για την προώθηση της κοινωνικής κατοικίας.
  • Η καταπολέμηση του κοινωνικού και θεσμικού ρατσισμού σε βάρος των αστέγων.
  • Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την έκταση του προβλήματος και για τις φανερές και αφανείς διαστάσεις της έλλειψης στέγης στη χώρα μας.

Το SolidarityNow είναι μέλος του Δικτύου από τον Οκτώβριο του 2017.

http://www.astegoi.gr


NGOsource

Το SolidarityNow έχει πιστοποιηθεί από τo NGOsource ως οργάνωση ισοδύναμη με αμερικανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Η πιστοποίηση ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022.

https://www.ngosource.org/


 

Το PICUM είναι μια πλατφόρμα διεθνούς συνεργασίας με πάνω από 160 μέλη από 32 χώρες του κόσμου, που στοχεύει στην κοινωνική δικαιοσύνη και την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών χωρίς έγγραφα.

https://picum.org/


«Θαλής ΙΙ: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ» που υλοποίησε το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη ΜΚΟ HIGGS. Το SolidarityNow ήταν μεταξύ των 750 οργανώσεων που συμμετείχαν συγκεντρώνοντας λαμβάνοντας συνολικά 3 αστέρια και το silver badge.

To 2012, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με καθηγητές από άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα από την Ελλάδα και το εξωτερικό προχώρησε στην υλοποίηση του καινοτόμου και φιλόδοξου έργου “ΘΑΛΗΣ Αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)”. Το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, που χρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ), είχε ως στόχο την ενδυνάμωση της Κοινωνίας Πολιτών στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Το καινοτόμο και φιλόδοξο έργο “ΘΑΛΗΣ Αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)” είχε ως στόχο κατά κύριο λόγο τη μελέτη του οικοσυστήματος των ΜΚΟ στην Ελλάδα και -σε πιο πρακτικό επίπεδο- την καταγραφή (mapping) και αξιολόγησή (evaluation) τους. Οι οργανώσεις που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολογήθηκαν με ένα (1) έως τέσσερα (4) αστέρια σε τρία βασικά κριτήρια: αποτελεσματικότητα, οργάνωση και διαφάνεια. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά καθώς απέδειξαν τη δυναμική του οικοσυστήματος των ΜΚΟ στην Ελλάδα.