Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας | 10 Οκτωβρίου

Steven Tagle

Ψυχολογική υποστήριξη για όλους!

Η ψυχολογική υποστήριξη είναι η πλέον παραγνωρισμένη υπηρεσία από το σύστημα δημόσιας υγείας, τόσο στη χώρα μας όσο και αλλού. Το αποτέλεσμα είναι οι περισσότεροι άνθρωποι να μην έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Κατά συνέπεια, μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια μόνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν σε κάποιον ιδιώτη ψυχολόγο παράλληλα με ένα υποστηρικτικό φιλικό ή/και οικογενειακό περιβάλλον. Αν λάβουμε συγχρόνως υπόψη και το στίγμα που συνδέεται με την ψυχική ασθένεια ή έστω με την υποψία μιας κάποιας ψυχικής διαταραχής, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα.

Στο SolidarityNow, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου, θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία να προσφέρεις βοήθεια στους ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας αλλά και πώς αυτό το κάνουμε πράξη μέσα από την υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας που λειτουργεί στα Κέντρα Αλληλεγγύης της οργάνωσης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Μια μεγάλη κατάκτηση και επιτυχία ταυτόχρονα των Κέντρων Αλληλεγγύης είναι ότι όλοι οι άνθρωποι, εφόσον το ζητήσουν, έχουν άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, χωρίς διακρίσεις και χωρίς την ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση.

Η ψυχολογική υπηρεσία στην Αθήνα συγκεκριμένα, απαρτίζεται από τρεις (3) ψυχολόγους, οι οποίοι παρέχουν ατομική συμβουλευτική και βραχεία ψυχοθεραπεία, συντονίζουν ομάδες αλληλοϋποστήριξης ατόμων με κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, διασυνδέουν τους ανθρώπους με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρονται εντός του Κέντρου Αλληλεγγύης και τους παραπέμπουν σε άλλες εξωτερικές υπηρεσίες εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Συχνό είναι το φαινόμενο της παραπομπής ωφελούμενου σε ψυχίατρο η οποία μάλιστα γίνεται συνοδεία ψυχολόγου και διερμηνέα, αν είναι αναγκαίο, καθώς και η χορήγηση της απαραίτητης φαρμακευτικής αγωγής όταν ο ωφελούμενος δεν μπορεί να την καλύψει ο ίδιος.

Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας κρίθηκαν εξ αρχής αναγκαίες και απαραίτητες κατά τον σχεδιασμό των Κέντρων Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο άλλωστε της ολιστικής προσέγγισης των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια. Οι ψυχολόγοι μας κατά τα δύο χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας στο Κέντρο στην Αθήνα, έχουν διαχειριστεί ένα μεγάλο όγκο περιστατικών πραγματοποιώντας εκατοντάδες συνεδρίες, συνοδείες και παραπομπές. Από τον Νοέμβριο του 2016 έως και τον Αύγουστο του 2018, η ομάδα μας υποστήριξε 2.752 άτομα πραγματοποιώντας 5.600 συνεδρίες και 628 παραπομπές.

Πέρα όμως από νούμερα και αριθμούς, αυτό που κυρίως μετράει είναι η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα σε θεραπευτές και θεραπευόμενους. Η κοινή ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον και η έμπρακτη διεκδίκησή του με οδηγό και συνοδοιπόρο την υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας του SolidarityNow


*   Στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας του SolidarityNow προσφέρεται μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών: κοινωνική, ψυχολογική, νομική, εργασιακή συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, περιγεννητική φροντίδα, ειδικές θεραπείες (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία). Οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν και χωρίς καμία διάκριση στους ανθρώπους που θα προσέλθουν, ανεξάρτητα δηλαδή από φύλο, ηλικία, εθνικότητα, θρήσκευμα, χώρα προέλευσης, νομικό καθεστώς και σεξουαλικό προσανατολισμό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην ευαλωτότητα των ανθρώπων γι’ αυτό και προτεραιότητα έχουν: οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι εγκυμονούσες, τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και trafficking, τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, κτλ.              


Διαβάστε παρακάτω τις ιστορίες του αφιερώματος #ibelieveinme που αποτυπώνει ιστορίες συνανθρώπων μας που απευθύνθηκαν στις υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας.