ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ


Μετά την ανακοίνωση των μέτρων απαγόρευσης της άσκοπης μετακίνησης και κυκλοφορίας των πολιτών, όλοι όσοι χρειάζεται να μετακινηθούν πρέπει να συμπληρώνουν τη σχετική φόρμα:

  • Βεβαίωση κατ’ εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών, επιλέγοντας την αιτία μετακίνησης &
  • Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις δύο φόρμες σε Αγγλικά και Γαλλικά. Οι φόρμες θα μεταφραστούν και σε άλλες γλώσσες σύντομα.

Πηγή: Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας


Certificate-of-exceptional-citizen-movement_English

Certificate-of-exceptional-citizen-movement_French

Certificate-of-exceptional-citizen-movement_Arabic

Certificate-of-exceptional-citizen-movement_Kurmanji

Certificate-of-exceptional-citizen-movement_Urdu

Certificate-of-exceptional-citizen-movement_Pashto

Certificate-of-exceptional-citizen-movement_Turkish

Certificate-of-exceptional-citizen-movement_Farsi

Certificate-of-exceptional-citizen-movement_Hindi

———————-

Certificate-of-worker-movement_English

Certificate-of-worker-movement_French

Certificate-of-worker-movement_Arabic

Certificate-of-worker-movement_Farsi

Certificate-of-worker-movement_Hindi

Certificate-of-worker-movement_Kourmanji

Certificate-of-worker-movement_Turkish

Certificate-of-worker-movement_Urdu