Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Νέων μέσω της Επιχειρηματικότητας – MySite»

Alexandros Avramidis

23 Νέοι -Έλληνες και πρόσφυγες/μετανάστες- Υποστηρίχθηκαν

για να γίνουν οι Επαγγελματίες του Αύριο

Το SolidarityNow ολοκλήρωσε την υλοποίηση του προγράμματος «Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Νέων μέσω της Επιχειρηματικότητας» (MYSITE) σε μία γιορτή για την επιχειρηματικότητα, την εργασία και την κοινωνική ένταξη, στο Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων | Blue Refugee Center, στη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα διήρκησε 18 μήνες και ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας πέντε οργανώσεων από πέντε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, που κοινό στόχο τους έθεσαν την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως μέσο βιοπορισμού και οικονομικής ανεξαρτησίας για τους νέους, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών ή/και προσφύγων, καθώς και την επανένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, στις πέντε συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Ιταλία, Ισπανία).

Η εκδήλωση για την ολοκλήρωση του MYSITE πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο διεξαγωγής του 1ου Φεστιβάλ Καριέρας | Job Fair του SolidarityNow.

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση για το MYSITE είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις αναφορικά με ποικίλα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, όπως:

  • Προγράμματα απασχολησιμότητας, στρατηγικής και προτεραιοτήτων του SolidarityNow
  • Παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών για τη διεξαγωγή προγραμμάτων επιχειρηματικότητας
  • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, ενώ

και οι μαθητές, μέντορες και η εκπαιδεύτρια μίλησαν για τις προσωπικές τους εμπειρίες στο πρόγραμμα.

Το MYSITE είχε τρεις επιμέρους στόχους δράσεων οι οποίοι επιτεύχθηκαν κατά τους 18 μήνες υλοποίησής του και περιλάμβαναν την εκπαίδευση 23 νέων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (Έλληνες και πρόσφυγες/μετανάστες) σε βασικά θέματα επιχειρηματικότητας και στην παροχή κατ’ ιδίαν συμβουλευτικής υποστήριξης από έμπειρους επιχειρηματίες (μέντορες), τη δημιουργία 20 επιχειρηματικών πλάνων με την υποστήριξη των εκπαιδευτών και των μεντόρων, ενώ στο πλαίσιο του διενεργήθηκε έρευνα σχετικά με το επιχειρηματικό τοπίο και τις θεσμοθετημένες ευκαιρίες στήριξης της επιχειρηματικότητας για νέους και μετανάστες στην Ελλάδα.

Για την έρευνα, το SolidarityNow εξέτασε τις συνθήκες της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα όσον αφορά τους νέους και τους μετανάστες, διενεργώντας συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες, νέους Έλληνες και νέους μετανάστες επιχειρηματίες. Η έκθεση που συντάχθηκε περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό νομικό, πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο, τις ευκαιρίες και τα μέτρα διευκόλυνσης για την επιχειρηματικότητα, τις προκλήσεις και τους φραγμούς για τους επιχειρηματίες καθώς και τις συστάσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου, φιλικότερου προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος για τους μετανάστες και τους νέους στην Ελλάδα.

Βρείτε περισσότερα για τα αποτελέσματα της πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας εδώ: https://www.solidaritynow.org/wp-content/uploads/2019/05/Greece-National-Report.pdf.


*Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιήθηκε σε πέντε χώρες της ΕΕ από τους παρακάτω εταίρους: SolidarityNow (Ελλάδα), Asociacion Socio Educativa Llere (Ισπανία), S.F.Or. Centro Studi Formazione Orientamento (Ιταλία), Aequitas (Κύπρος) και The People for Change Foundation (Μάλτα), ως κύριος εταίρος (project leader).

**Το Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων | Blue Refugee Center, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 2016, υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

και οι μαθητές, μέντορες και η εκπαιδεύτρια μίλησαν για τις προσωπικές τους  εμπειρίες στο πρόγραμμα.

Το MySite είχε τρεις επιμέρους στόχους δράσεων οι οποίοι επιτεύχθηκαν κατά τους 18 μήνες υλοποίησης του και περιλάμβαναν την εκπαίδευση 23 νέων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (Έλληνες και πρόσφυγες/μετανάστες) σε βασικά θέματα επιχειρηματικότητας και στην παροχή κατ’ ιδίαν συμβουλευτικής υποστήριξης από έμπειρους επιχειρηματίες (μέντορες), τη δημιουργία 20 επιχειρηματικών πλάνων με την υποστήριξη των εκπαιδευτών και των μεντόρων, ενώ στο πλαίσιο του διενεργήθηκε έρευνα σχετικά με το επιχειρηματικό τοπίο και τις θεσμοθετημένες ευκαιρίες στήριξης της επιχειρηματικότητας για νέους και μετανάστες στην Ελλάδα.

Για την έρευνα, το SolidarityNow εξέτασε τις συνθήκες της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα όσον αφορά τους νέους και τους μετανάστες, διενεργώντας συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες, νέους Έλληνες επιχειρηματίες και νέους μετανάστες επιχειρηματίες. Η εθνική έκθεση που προέκυψε περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό εθνικό πλαίσιο, το νομικό, πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο, τις ευκαιρίες και τα μέτρα διευκόλυνσης για την επιχειρηματικότητα, τις προκλήσεις και τους φραγμούς για τους επιχειρηματίες καθώς και τις συστάσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου, φιλικότερου προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος για τους μετανάστες και τους νέους στην Ελλάδα.

Βρείτε περισσότερα για τα αποτελέσματα της πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας εδώ: https://www.solidaritynow.org/wp-content/uploads/2019/05/Greece-National-Report.pdf.

 

*Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιήθηκε σε πέντε χώρες της ΕΕ από τους παρακάτω εταίρους: SolidarityNow (Ελλάδα), Asociacion Socio Educativa Llere (Ισπανία), S.F.Or. Centro Studi Formazione Orientamento (Ιταλία), Aequitas (Κύπρος) και The People for Change Foundation (Μάλτα), ως κύριος εταίρος (project leader).

**Το Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων | Blue Refugee Center, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 2016, υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.