Αποτελέσματα έρευνας για τις συνθήκες της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα για τους νέους και τους μετανάστες


Στο πλαίσιο του προγράμματος MYSITE (Migrant and Youth Social Inclusion through Entrepreneurship), το SolidarityNow εξέτασε τις συνθήκες της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα όσον αφορά τους νέους και τους μετανάστες μέσω έρευνας και συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες, νέους Έλληνες επιχειρηματίες και νέους μετανάστες επιχειρηματίες. Η προκύπτουσα εθνική έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό εθνικό πλαίσιο, το νομικό, πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο, τις ευκαιρίες και τα μέτρα διευκόλυνσης για την επιχειρηματικότητα, τις προκλήσεις και τους φραγμούς για τους επιχειρηματίες καθώς και τις συστάσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου, φιλικότερου προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος για τους μετανάστες και τους νέους στην Ελλάδα.

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη εθνική έκθεση εδώ