Έκθεση απολογισμού του Δικτύου για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται για το ένα έτος λειτουργίας του


Η Έκθεση του Δικτύου για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του (Ιανουάριος 2017- Ιανουάριος 2018) περιλαμβάνει τα κύρια θέματα που αναδείχθηκαν από τα μέλη του, μεταξύ αυτών και το SolidarityNow, στο πλαίσιο της ανταλλαγής ενημέρωσης, τις κοινές δράσεις / πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν και τη συμβολή του Δικτύου στο έργο του μηχανισμού  του Συνηγόρου για την παρακολούθηση της κατάστασης των παιδιών που μετακινούνται.

Μπορείτε να διαβάσετε την Έκθεση, εδώ