ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

Υποβολή μέχρι: 15/10/2020
Τοποθεσία: Πέραμα-Ιωάννινα

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:        Νοσηλευτής/τρια σε μονάδα επείγουσας φιλοξενίας ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ:  Πλήρους Απασχόλησης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:               Συντονιστής Μονάδας   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 Μήνες

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Θα παρέχει νοσηλευτική φροντίδα και πρώτες βοήθειες.
 • Θα είναι υπεύθυνος/η για την χορήγηση των φαρμάκων στους ασθενείς σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.
 • Θα παρέχει συμβουλές και συστάσεις στους ασθενείς (προαγωγή υγείας και κανόνων υγιεινής, οδηγίες αποφυγής αφυδάτωσης).
 • Θα παρακολουθεί και θα φροντίζει για την τήρηση της σωστής διαχείρισης των υγειονομικών αποβλήτων και του επιπέδου υγιεινής κατά τη διάρκεια παροχής υγειονομικών υπηρεσιών.
 • Θα είναι υπεύθυνος/η για την ταυτοποίηση των επειγόντων περιστατικών και την παραπομπή τους/συνοδεία τους στις πλησιέστερες υγειονομικές μονάδες.
 • Θα υποστηρίζει τη διαλογή των περιστατικών (triage) προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση ασθενών .
 • Θα συμβάλει στην προσπάθεια παραπομπής και συνοδείας των ασθενών στις τοπικές δομές υγείας.
 • Θα οργανώσει τις παραγγελίες βασικού φαρμακείου και θα είναι υπεύθυνος για την ανανέωσή του.
 • Θα βρίσκεται σε επικοινωνία με το προσωπικό της ομάδας στην οποία και συμμετέχει ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή παρακολούθηση των φιλοξενουμένων.
 • Θα διοργανώνει και θα προάγει την επικοινωνία μηνυμάτων σχετικά με τη δημόσια υγεία των φιλοξενουμένων σε συνεργασία με την ομάδα έργου και τον συντονιστή πεδίου.
 • Θα σέβεται τον κανονισμό δεοντολογίας του οργανισμού, ειδικά σε ό,τι αφορά την παιδική προστασία και την αρχή της εμπιστευτικότητας
 • Θα αναλαμβάνει επιπλέον καθήκοντα, όπου κρίνεται απαραίτητο.

 Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο νοσηλευτικής (ΠΕ, ΤΕ)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους ως νοσηλευτή
 • Προϋπηρεσία με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και ειδικά με την παιδική προστασία ή την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων ή των προσφύγων και αιτούντων άσυλο επιθυμητή
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
 • Άμεση ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και MS Office και Outlook
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας – επιθυμητή και η εξοικείωση με μία ή περισσότερες γλώσσες επικοινωνίας των ωφελούμενων
 • Τήρηση αρχείου αποθήκης, διαχείριση αναλωσίμων σε συνεργασία με τον Συντονιστή της Μονάδας
 • Τήρηση αρχείου κίνησης ανά διαμέρισμα

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή σε μήνυμα με θέμα «Νοσηλευτής_ Κοζάνη», στη διεύθυνση thes-recruitment@solidaritynow.org  μέχρι τις 15/10/2020.

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή. Η απασχόληση στο SN υπόκειται στις πολιτικές παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.

 


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.