ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets (SIRIUS)

Το πρόγραμμα Sirius, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 και έχει διάρκεια τρία χρόνια. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 11 φορείς από 7 χώρες. Το Sirius επιδιώκει να μελετήσει το πολυδιάστατο πλαίσιο στο οποίο η χώρα υποδοχής ή οι πολιτικές-θεσμικές, κοινωνικές και ατομικές συνθήκες λειτουργούν είτε ως ενθαρρυντικοί παράγοντες είτε ως εμπόδια στην ένταξη των μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο, στην αγορά εργασίας.Το πρόγραμμα αναπτύσσει μια μικτή μεθοδολογική προσέγγιση και ένα καινοτόμο πλάνο διάχυσης της πληροφορίας, που περιλαμβάνει διαδικτυακές δράσεις, ντοκιμαντέρ, φεστιβάλ, εκθέσεις για την απασχόληση και ένα εφαρμοσμένο ηλεκτρονικό παιχνίδι καθώς και επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες πολιτικού διαλόγου.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 •  να παράσχει συστηματικά στοιχεία, για μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, κυρίως γυναίκες και νέους, που έφτασαν στην Ευρώπη μετά το 2014, καθώς και την προοπτική για απασχόλησή τους στην αγορά εργασίας και, ευρύτερα, για την κοινωνική ενσωμάτωσή τους.
 • να προάγει τη γνώση σχετικά με την πολυπλοκότητα της ένταξης των μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας, μετά το 2014, και να διερευνήσει την προοπτική ενσωμάτωσής τους.
 • να προωθήσει ένα θεωρητικό πλαίσιο για μια ατζέντα σχετικά με την ενσωμάτωση χωρίς αποκλεισμούς και να περιγράψει έναν βέλτιστο συνδυασμό πολιτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων που μπορούν να λάβουν τα κράτη-μέλη και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών και το ευρύτερο σύστημα των προγραμμάτων ανάπτυξης, κατάρτισης και απασχόλησης του εργατικού δυναμικού υποστηρίζουν την πρόσβαση των νεοαφιχθέντων σε ευκαιρίες και συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας.

Ως μία από τις τρεις μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το SolidarityNow αξιολόγησε αυτό το εγχείρημα όχι μόνο ως μια μεγάλη ευκαιρία αλλά και ως μια σημαντική προσπάθεια, καθώς η ένταξη στην αγορά εργασίας είναι μέρος του συνολικού έργου της οργάνωσης που υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων της αλλά και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει στο πεδίο της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Είδαμε επομένως τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ως μια ευκαιρία για να βελτιώσουμε το έργο και τις υπηρεσίες μας και για να αναπτύξουμε τεκμηριωμένη έρευνα και συστάσεις πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

Τέλος, αναγνωρίσαμε ότι το πρόγραμμα έχει μια πρoσέγγιση πoυ λαμβάvει υπόψη τα θέματα φύλoυ, ευθυγραμμίζεται επομένως τόσο με τον τρόπο που προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις γυναίκες και τις επιπρόσθετες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όσο και με τον στόχο μας να κατανοήσουμε σε βάθος τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Στο πλαίσιο του προγράμματος, εστιάζουμε στην πρακτική υλοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τη διοργάνωση έκθεσης για την απασχόληση στη Θεσσαλονίκη την άνοιξη του 2019 και τη δοκιμή εφαρμοσμένου ηλεκτρονικού παιχνιδιού, που θα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους οργανισμούς της αγοράς εργασίας που θέλουν να συμβάλουν στη διευκόλυνση της ένταξης προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην αγορά αυτή και προτίθενται και οι ίδιοι να απασχολήσουν αυτούς τους ανθρώπους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.sirius-project.eu/

 

REWIP- Refugee Empowerment and Work Integration Program

Tο REWIP είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με στόχο τη στήριξη νέων μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο (ηλικίας 18 – 30 ετών) που φθάνουν σε μια νέα χώρα στην ΕΕ και επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την εργασιακή αλλά και την κοινωνική ένταξη.

Το REWIP σκοπεύει να το επιτύχει αυτό μέσω της μεσολάβησης για την παροχή θέσεων εθελοντικής εργασίας αλλά και mentoring για νέους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά σε μια τοπική επιχείρηση για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να μάθουν ένα νέο επάγγελμα ή να αναπτύξουν μια δεξιότητα, καθώς και να συνεργαστούν ουσιαστικά με έναν επαγγελματία μέντορα που μπορεί να τους καθοδηγήσει στις επαγγελματικές τους προσπάθειες. Το REWIP αντλεί και αναπτύσσει περαιτέρω τις υφιστάμενες μεθοδολογίες ενσωμάτωσης στην εργασία, ανιχνεύοντας βέλτιστες πρακτικές και παρακολουθώντας τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των ομάδων-στόχων.

Η λογική πίσω από την REWIP είναι ότι αν οι νεοαφιχθέντες νέοι υποστηρίζονται για να λάβουν όλες τις πληροφορίες, τους πόρους και τα δίκτυα που χρειάζονται για να ξεκινήσουν το επαγγελματικό τους ταξίδι σε μια νέα άγνωστη χώρα, θα μπορέσουν τελικά να σταθούν στα δικά τους δύο πόδια και να ευημερήσουν. Ως εκ τούτου, το REWIP σχεδιάζει να προσφέρει σε νέους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο κατάρτιση που επικεντρώνεται στην κοινωνική ενδυνάμωση, τη διαπολιτισμική γνώση και την προετοιμασία πριν την έναρξη της απασχόλησης. Οι εν λόγω πηγές κατάρτισης προορίζονται να στηρίξουν τους νέους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο να αισθανθούν ενδυναμωμένοι, να γνωρίσουν την κουλτούρα της χώρας υποδοχής τους και να εξοικειωθούν με το σύστημα της αγοράς εργασίας.

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, σε συνεργασία με τις οργανώσεις  Stimmuli, SolidarityNow, Ethelon, NewBees, και CESIE.

Refugees WelComB!

Το SolidarityNow συμμετέχει στο πρόγραμμα Refugees WelComB! που πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση του  προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Πρόκειται για μια Στρατηγική Συνεργασία  επτά οργανισμών από επτά χώρες. Το πρόγραμμα διαρκεί 16 μήνες και υλοποιείται από τους ακόλουθους εταίρους: Kontakte für Europa e.V. (Γερμανία), SolidarityNow (Ελλάδα), Artemisszio Alapitvany (Ουγγαρία), Associazione InformaGiovani (Ιταλία), Madrid for Refugees (Ισπανία), Ocean Whale (Βουλγαρία) και TC Buca Kaymakamligi (Τουρκία).

Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση των αναγκών των προσφύγων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ένταξης και τη βελτίωση της διεπιστημονικής συνεργασίας στον τομέα αυτό.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Συνεργασίας θα διεξαχθούν δύο έρευνες στις επτά χώρες. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών καθώς και οι προτάσεις ενσωμάτωσης από τις χώρες που συμμετέχουν θα αναλυθούν και θα προωθηθούν ως καλές πρακτικές.

 

 

Resilient Roots Initiative

Το SolidarityNow υλοποιεί από τον Ιούλιο 2018 ένα πιλοτικό πρόγραμμα λογοδοσίας με τίτλο “The Resilient Roots Initiative”.  Το πρόγραμμα, το οποίο συντονίζει το δίκτυο CIVICUS σε συνεργασία με τους οργανισμούς Keystone Accountability & Accountable Now, στοχεύει στο να βελτιώσει τα κανάλια επικοινωνίας & διάδρασης μεταξύ της Διοίκησης του SolidarityNow  και των ωφελούμενών του. Εξήντα νέοι ωφελούμενοι του οργανισμού (μεταξύ αυτών πρώην ασυνόδευτοι ανήλικοι, LGBTI και γυναίκες) από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα συμμετάσχουν σε μια σειρά δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αύξηση της συχνότητας και του βαθμού επικοινωνίας και δράδρασης με τη Διοίκηση του SolidarityNow:

Μεταξύ άλλων, οι ομάδες των ωφελούμενων  συμμετέχουν σε

 1. Μαθήματα φωτογραφίας
 2. Μαθήματα ραδιοφώνου (παραγωγή ραδιοφωνικών podcast)
 3. Ασκήσεις ενίσχυσης της ομαδικής συνεργασίας και του δημόσιου λόγου, παρουσίαση της αποστολής, των δράσεων και του μηχανισμού συγκέντρωσης παραπόνων, υποδείξεων και προτάσεων και απόκρισης του οργανισμού.
 4. Ασκήσεις ανατροφοδότησης (feedback) όπως ατομικές συνεντεύξεις, ομαδικές συναντήσεις, έρευνα μέτρησης ικανοποίησης των συμμετεχόντων)
 5. Λαμβάνουν ομαδικά μικρές χορηγίες για την ανάληψη δράσεων που θα ωφελήσουν την κοινότητά τους και
 6. Συμμετέχουν σε μηνιαίες συναντήσεις (βοήθεια με τη χορηγία, συναντήσεις με θέμα την απόκριση σε ερωτήματα, παράπονα και προτάσεις (reporting back), συναντήσεις με την ανώτερη διοίκηση).

Οι παραπάνω ενέργειες θα καταστήσουν δυνατή τη συλλογή περισσότερου/καλύτερου feedback από τους ωφελούμενου-συμμετέχοντες, που θα επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης, και θα βελτιώσει τον τρόπο απόκρισης του SolidarityNow σε ερωτήματα, παράπονα, υποδείξεις και προτάσεις των ωφελούμενων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 1. Συστηματοποιείται η επικοινωνία και η διάδραση μεταξύ της διοίκησης του οργανισμού και των ωφελούμενών του.
 2. Οι συμμετέχοντες αποκτούν δεξιότητες στη φωτογραφία, το ραδιόφωνο, το δημόσιο λόγο και τη συνεργατικότητα και γνωρίζουν καλύτερα τον οργανισμό και τις δραστηριότητές του.
 3. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν συγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης για να πραγματοποιήσουν μικρές δραστηριότητες που σχεδιάζουν οι ίδιοι, προς όφελος της κοινότητάς τους.
 4. Ακούγεται η φωνή τους στον οργανισμό αλλά και στη δημόσια σφαίρα μέσω των τμημάτων Επικοινωνίας & Συνηγορίας του Οργανισμού.

Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από τον οργανισμό Social Sector Accelerator (εκ μέρους του δικτύου CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation), ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2019.

«Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Νέων μέσω της Επιχειρηματικότητας»_ #MySite

Το SolidarityNow συμμετέχει σε συνασπισμό πέντε οργανώσεων από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες, για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξή της ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το πρόγραμμα «Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Νέων μέσω της Επιχειρηματικότητας» στοχεύει στην ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως εργαλείου για την αρμονική κοινωνική ενσωμάτωση των νέων. Από τις δράσεις του προγράμματος θα ωφεληθούν τόσο υπήκοοι τρίτων χωρών (μετανάστες ή/και πρόσφυγες) καθώς και νέοι Έλληνες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό τομέα.

Το πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες με χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται σε πέντε χώρες της ΕΕ από τους παρακάτω εταίρους:

 • SolidarityNow | Ελλάδα
 • Asociacion Socio Educativa Llere | Ισπανία
 • S.F.Or. Centro Studi Formazione Orientamento | Ιταλία
 • Aequitas | Κύπρος
 • The People for Change Foundation | Μάλτα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με το επιχειρηματικό τοπίο και τις θεσμοθετημένες ευκαιρίες στήριξης της επιχειρηματικότητας για νέους και μετανάστες σε κάθε συμμετέχουσα χώρα
 • Εκπαίδευση 20 νέων στα βασικά στοιχεία επιχειρηματικότητας, και παροχή κατ’ ιδίαν συμβουλευτικής υποστήριξης από έμπειρους επιχειρηματίες

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως μέσο βιοπορισμού και οικονομικής ανεξαρτησίας για τους νέους
 • Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών ή/και προσφύγων, υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και της επανένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, στις πέντε συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία Κύπρος, Μάλτα)