ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το έργο “Η Φροντίδα του Τραύματος μέσω του Παιχνιδιού” (Healing Play) υποστήριξε τα παιδιά πρόσφυγες και τους γονείς τους, κυρίως εκείνων που έφτασαν από την Ουκρανία, με ψυχολογική υποστήριξη και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την προώθηση της ενδυνάμωσης, των ευκαιριών ψυχολογικής ανθεκτικότητας και της επεξεργασίας των προκλήσεων τους. Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το UTechLab του Ιδρύματος Ευγενίδου και χρηματοδοτήθηκε από το Γραφείο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, μέσω του προγράμματος American Spaces. Οι νέοι είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε STEM και εκπαιδευτικές δράσεις και είχαν πρόσβαση σε συμβουλευτικές και ψυχολογικές υπηρεσίες στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας του SolidarityNow. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2023 (σχετικό δελτίο τύπου).

Το έργο υποστηρίχθηκε από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα.

 

Το ENACTED, ένα πρόγραμμα ERASMUS+, στόχευσε στη δημιουργία μιας διεθνούς ψηφιακής (online) πλατφόρμας για τη διασύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (Civil Society Organisations-CSOs) και σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δουλεύουν με νεοαφιχθέντες μαθητές μεταναστευτικού υποβάθρου, με έμφαση στην παροχή ισότιμης και συμπεριλιπτικής εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες.
Ως τέτοια πρωτοβουλία, το πρόγραμμα ENACTED προσπάθησε να διευκολύνει τη συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και ανταλλαγή πρακτικών Οργανώσεων και ΜΚΟ, προσφέροντας μια κοινή βάση δεδομένων και ένα χρήσιμο εργαλείο -με τη μορφή μια πλατφόρμας διασύνδεσης- που μπορεί να βοηθήσει τις οργανώσεις και τα σχολεία να εξελίξουν τη δουλειά τους και να αναβαθμίσουν τις δράσεις τους. H ομάδα του ENACTED σχεδίασε και υλοποίησε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα που εξυπηρέτησε τις ανάγκες των ενδιαφερόμερων μερών της Εκπαίδευσης:

  • Επίσημους φορείς Εκπαίδευσης (σχολεία, εκπαιδευτικούς, Διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
  • Παρόχους Μη-Τυπικής Εκπαίδευσης: Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, ΜΚΟ, κοινοτικά κέντρα ή προγράμματα με σκοπό την ένταξη μεταναστών/τριών μαθητών/τριών στην εκπαίδευση
  • Αρμόδιους αντιπροσώπους χάραξης πολιτικής: ειδικούς, τμήματα της Εκπαίδευσης ή ένταξης προσφύγων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.

Το SolidarityNow σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΟΤΑ (ΜΑΘ), ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2020 την υλοποίηση του προγράμματος «Σχολείο ΣΥΝ Γειτονιά» με σκοπό την παροχή ενός εντατικού προγράμματος βελτίωσης μαθησιακών δεξιοτήτων, το οποίο περιλάμβανε υποστηρικτικά και ενισχυτικά μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, καθώς και σχολική στήριξη στα καθήκοντα του σχολείου. Στην ομάδα συμμετείχαν παιδιά ηλικίας από 6 έως 18 ετών, με σκοπό την ομαλή ένταξη της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα και τη μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Οι τοπικές γειτονιές της Θεσσαλονίκης μετατράπηκαν σε τόπους ανοιχτούς περιεκτικούς και διαπολιτισμικούς. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2022.Τoν Δεκέμβριο του 2018, το SolidarityNow σε συνεργασία με την STAR UK, ξεκίνησε την υλοποίηση του προγράμματος STARTnow, με σκοπό να βοηθήσει πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στα πρώτα τους βήματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης μέσω της αλληλεπίδρασης τους με εθελοντές φοιτητές. Στόχος του προγράμματος ήταν αφενός να υποστηρίξει και να εκπαιδεύσει εθελοντές φοιτητές να παρέχουν ουσιαστική βοήθεια  σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και αφετέρου να υποστηρίξει τους ωφελούμενους να εξοικειωθούν με τη χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας κινητοποιώντας τους ταυτόχρονα να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και να  υπερβούν το κομμάτι της παθητικής λήψης υπηρεσιών. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2022.

* Η STAR UK είναι μια εθνική φιλανθρωπική οργάνωση 34.000 φοιτητών που καλωσορίζει πρόσφυγες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

To SolidarityNow υλοποίησε, μέχρι τα μέσα του 2019, τη σειρά εκπαιδευτικών δράσεων Education Matters |Η Εκπαίδευση Μετράει, μια πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την οργάνωση Almasar και το Φόρουμ Ανάπτυξης στο εκπαιδευτικό κέντρο «Διαδρομές» στην Αθήνα. Περιλάμβανε τη δωρεάν παροχή μαθημάτων υποστηρικτικής εκπαίδευσης, πρόγραμμα κατάρτισης τεχνικών δικτύου σε συνεργασία με τη CISCO, και άλλες δράσεις για παιδιά και ενήλικες.