ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εναρμονίζοντας Πολιτικές Προστασίας στην Ελλάδα (HARP)

Το πρόγραμμα «Εναρμονίζοντας Πολιτικές στην Ελλάδα» υλοποιήθηκε από το SolidarityNow σε ανοικτές δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ Ελλάδας) τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας και παροχή προστασίας στους μετανάστες που φιλοξενούνται στο ελληνικό σύστημα υποδοχής. Έμφαση δόθηκε σε δικαιούχους με ευαλωτότητα. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME). Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.

To SN υλοποίησε τρεις πυλώνες δράσης:

 1. Παροχή νομικής βοήθειας και εκπροσώπησης στους κατοίκους (8) ανοιχτών Δομών Φιλοξενίας. Το έργο επικεντρώθηκε στην προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων όπως τα μονογονεϊκά νοικοκυριά, θύματα σεξουαλικής και έμφυλης βίας, οι χωρισμένοι ανήλικοι και τα παιδιά που βρίσκονταν σε κίνδυνο. Η ομάδα αποτελούνταν από 7 δικηγόρους και 3 διερμηνείς σε 5 πόλεις της Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θήβα, Χαλκίδα και Καβάλα) παρέχοντας νομική εκπροσώπηση και νομική βοήθεια 24 ώρες το 24ώρο καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων.
 2. Παροχή υπηρεσιών προσανατολισμού στην αγορά εργασίας στους κατοίκους (12) ανοιχτών Δομών Φιλοξενίας. Στον πυλώνα δράσης περιλαμβάνεται ένα σύνολο συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, με στόχο την ενημέρωση και προετοιμασία των αιτούντων άσυλο να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να νιώσουν αυτόνομοι. Το SN πραγματοποίησε ομαδικές ενημερωτικές συνεδρίες, εξατομικευμένη συμβουλευτική, δικτύωση με εργοδότες και άλλες σχετικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
 3. Λειτουργία φιλικών χώρων για γυναίκες σε 15 ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας. Μέσω της λειτουργίας αυτών των χώρων το SN προώθησε την ενδυνάμωση των γυναικών καθώς και την ευαισθητοποίηση και πρόληψη των κινδύνων έμφυλης βίας. Στόχος της δράσης ήταν συμμετοχή γυναικών των ανοιχτών Δομών Φιλοξενίας σε ψυχοεκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες ενισχύεται η θεραπεία αλλά και ενθαρρύνεται η αλληλεπίδραση με ομότιμες. Οι χώροι λειτουργούσαν σε καθημερινή βάση από εκπαιδευμένο προσωπικό (συντονιστές και διερμηνείς).

Τα αποτελέσματα του προγράμματος:

 • 467 ωφελούμενοι έλαβαν νομικές υπηρεσίες, 207 υποθέσεις και 246 εκπροσωπήσεις ενώπιον δικαστικών και άλλων αρχών.
 • 510 ωφελούμενοι έλαβαν υπηρεσίες απασχόλησης και 302 βρήκαν δουλειά.
 • 343 γυναίκες ωφελήθηκαν μέσα από τους «Φιλικούς Χώρους για τις Γυναίκες»

Επείγουσα υποστήριξη σε ασυνόδευτους ανηλίκους σε προσωρινές δομές φιλοξενίας στη Βόρεια Ελλάδα

Το SolidarityΝow παρείχε υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης σε 175 ασυνόδευτα παιδιά, σε τρεις προσωρινούς χώρους φιλοξενίας στη βόρεια Ελλάδα, συγκεκριμένα, στους νομούς Κοζάνης και Ιωαννίνων. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, που διέμεναν προηγουμένως είτε σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, είτε βρίσκονταν υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, υποστηρίχθηκαν με κατάλληλες υπηρεσίες (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συνδρομή, διερμηνεία, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.α.) από καταρτισμένο προσωπικό της οργάνωσης.

Η επείγουσα αυτή παρέμβαση υλοποιήθηκε υπό τον γενικό συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, τη συνεργασία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω «Βήμα-Βήμα»

Το SolidarityΝow παρείχε μια εναλλακτική μορφή φροντίδας ασυνόδευτων παιδιών ηλικίας 16 έως 18 ετών, με απώτερο στόχο την κοινωνική ένταξη. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εστίασε στην παροχή ασφαλούς στέγασης σε εποπτευόμενα διαμερίσματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και στην παροχή βασικών υπηρεσιών (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συνδρομή, διερμηνεία πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, επαγγελματικό προσανατολισμό κ.α.) από καταρτισμένο προσωπικό της οργάνωσης.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος ήταν η εξατομικευμένη φροντίδα και προστασία των παιδιών, η βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, η υποστήριξη προκειμένου να υλοποιήσουν τους προσωπικούς τους στόχους, η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοσυντήρησης ώστε να μπορέσουν να αυτονομηθούν μεταβαίνοντας προς την ενηλικίωση κι έτσι να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στην ελληνική κοινωνία.

*Το πρόγραμμα (MIS:5063334) χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τη συγχρηματοδότηση Ε.Ε. και Ελλάδας και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και των Εισαγγελέων Ανηλίκων και Πρωτοδικών.

 

Blue Dot-Κέντρα Παιδιού και Οικογένειας

Το πρόγραμμα “Blue Dot” ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2016 και υλοποιήθηκε έως τον Φεβρουάριο του 2019. Στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία “Blue Dots”, χώρων παροχής υπηρεσιών παιδικής προστασίας, πρόληψης και ανταπόκρισης στην έμφυλη βία. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας, με φορέα επιχορήγησης τη UNICEF.

Η UNICEF δημιούργησε αντίστοιχα “Blue Dots” σε όλο τον διάδρομο των Βαλκανίων από όπου, εκείνη την περίοδο, διέρχονταν αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, με το SolidarityNow να είναι ο μοναδικός φορέας υλοποίησης του προγράμματος στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Η βασική μεθοδολογία του προγράμματος ήταν η ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση στην παιδική προστασία. Κάθε “Blue Dot” απαρτίζονταν από μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών, συγκεκριμένα κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, δικηγόρους, καθώς και παιδαγωγούς/κοινωνικούς επιστήμονες με κατάρτιση στη λειτουργία χώρων φιλικών προς τα παιδιά (child-friendly spaces), και κοινωνικούς επιστήμονες με κατάρτιση στη λειτουργία χώρων φιλικών προς τις γυναίκες (female-friendly spaces).

Τον Νοέμβριο του 2017, οι μονάδες “Blue Dots” εμπλουτίστηκαν με εκπαιδευτικούς, καθώς προστέθηκε άλλος ένας πυλώνας του προγράμματος, αυτός της μη τυπικής εκπαίδευσης, ο οποίος λειτουργούσε συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε τον εντοπισμό παιδιών και οικογενειών που έχρηζαν περαιτέρω υποστήριξη.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε  σε  διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, σε χώρους υποδοχής και διαμονής προσφύγων, μεταξύ των οποίων το λιμάνι του Πειραιά, το Blue Refugee Center (Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη), στο Blue Dot Αθήνας (στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων) αλλά και σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα (Ελευσίνα, Θερμοπύλες, Ελαιώνας, Οινόφυτα, Μαλακάσα, Λαύριο, Θήβα, Ριτσώνα, Κάτω Μηλιά, Αετόπετρα, Πέτρα Ολύμπου, Ωραιόκαστρο, Καβαλάρι, Βόλβη, Δράμα, Σέρρες, Καβάλα, Ιωάννινα Φιλιππιάδα, Δολιανά).

Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων για το διάστημα αυτό ανήλθε στις 13.727 παιδιά μαζί με τις οικογένειές τους.

Συγκεκριμένα, η λειτουργία των Κέντρων Παιδιού και Οικογένειας περιλάμβανε:

 • Δημιουργία χώρων φιλικών προς τα παιδιά μέσα στους οποίους υλοποιούνταν ψυχοκοινωνικές, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους ανήλικους, με σκοπό να επαναφέρουν την αίσθηση καθημερινότητας που έχουν απωλέσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της εγκατάλειψης της πατρίδας.
 • Εντοπισμός, διαχείριση υποθέσεων, και παραπομπή/συνδιαχείριση υποθέσεων ευάλωτων ατόμων σε συνεργασία με εξειδικευμένες υπηρεσίες, σε ό,τι αφορά τις ανάγκες ευάλωτων οικογενειών, ανύπαντρων μητέρων, ατόμων με αναπηρίες ή ασθένειες, παιδιών σε κίνδυνο, με ιδιαίτερη έμφαση στα ασυνόδευτα και χωρισμένα παιδιά. Το SN συνεργάζονταν με τις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελίες, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης, και άλλους φορείς εντός και εκτός των προσφυγικών δομών, αναφορικά με διαδικασίες όπως: ανάθεση επιμέλειας σε κηδεμόνες χωρισμένων παιδιών, διαδικασία Δουβλίνου για οικογενειακή επανένωση, κ.α.
 • Νομική συνδρομή και εκπροσώπηση για ζητήματα προστασίας (όπως έμφυλη βία), καθώς και όλες τις διαδικασίες αίτησης διεθνούς προστασίας.
 • Δημιουργία χώρων θηλασμού και παροχή νεογνικής και μεταγεννητικής συμβουλευτικής.
 • Έγκυρη πληροφόρησηστους πρόσφυγες και μετανάστες σε σχέση με τα δικαιώματά τους (πριν και μετά την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας).
 • Παροχή γενικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και παραπομπές όπου ήταν απαραίτητο.
 • Παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης και σχολικής στήριξης σε παιδιά σχολικής ηλικίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της σχολικής διαρροής.

Κέντρα Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας

Το πρόγραμμα Κέντρα Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας (CFSH) υποστηρίχθηκε από τη UNICEF Greece και τον IOM Greece, με τη χρηματοδότηση της Ε.Ε., DG HOME, στο πλαίσιο του προγράμματος “Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants”. Τα Κέντρα Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας αναπτύχθηκαν πάνω στις ήδη υπάρχουσες βάσεις του προγράμματος Blue Dot από τον Φεβρουάριο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2021.

Τα CFSH επεκτάθηκαν σε νέες τοποθεσίες, και εντάχθηκαν στο ευρύτερο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας προσφύγων του SMS Project, με κύριο εταίρο το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Διατηρήθηκε η έμφαση στην παιδική προστασία με διεπιστημονικές ομάδες (αποτελούμενες από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, δικηγόρους, καθώς και παιδαγωγούς/κοινωνικούς επιστήμονες με κατάρτιση στη λειτουργία χώρων φιλικών προς τις γυναίκες), συμπληρωματικά με την παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης σε παιδιά και εφήβους. Οι ομάδες πεδίου δραστηριοποιήθηκαν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών παιδικής προστασίας, παρέχοντας ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση  όπου ήταν απαραίτητη (π.χ. υποθέσεις έμφυλης βίας). Συνεχίστηκε και ενισχύθηκε η συνεργασία με τις τοπικές αρχές (κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελίες, ΕΚΚΑ, και αργότερα με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου). Μία από τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος παρέμεινε ο εντοπισμός ασυνόδευτων και χωρισμένων παιδιών. Ταυτόχρονα, οι δάσκαλοι μη τυπικής εκπαίδευσης παρείχαν μαθήματα (ελληνικά, αγγλικά, μαθηματικά/επιστήμες) και σχολική στήριξη, στην προσπάθεια να αποτραπεί η σχολική διαρροή και να βελτιωθεί το μορφωτικό επίπεδο και οι δεξιότητες ζωής κάθε παιδιού. Στόχος των ομάδων, ήταν η παροχή ολιστικής προστασίας και μη τυπικής εκπαίδευσης υπηρεσιών, με εξατομικευμένες προσαρμογές για κάθε παιδί.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε  σε  διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας προσφύγων στις δομές Ανδραβίδας, Βαγιοχωρίου, Βόλβης, Δράμας, Ελαιώνα, Θερμοπυλών, Σέρρών, Θήβας, Καβάλας, Κάτω Μηλιάς Πιερίας, Μαλακάσας, Οινοφύτων, Ριτσώνας.

Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων για το διάστημα αυτό ανήλθε στις 17.543 παιδιά μαζί με τις οικογένειές τους.

Προγράμματα Στέγασης & Παροχής Υπηρεσιών

Από τον Απρίλιο 2016 έως τον Αύγουστο 2021, το SolidarityNow υλοποίησε καινοτόμα προγράμματα στέγασης για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Στόχος των προγραμμάτων αυτών ήταν να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους, να τους βοηθήσουμε να αυτονομηθούν και να τους εφοδιάσουμε κατάλληλα ώστε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να αναλάβουν τις ευθύνες μιας νέας ζωής.

Το συνολικό Πρόγραμμα Στέγασης υλοποιήθηκε πανελλαδικά σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, στην πόλη των Ιωαννίνων και στο νησί της Τήλου.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε συλλογικές και αυτόνομες κατοικίες, στέγαση για ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες, ανταποκρινόμενο στις επείγουσες ανάγκες παροχής στέγασης στο αστικό τοπίο.

Το SolidarityNow δημιούργησε το Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών Αθηνών, όπου παρέχονταν υπηρεσίες από τους κοινωνικούς λειτουργούς του προγράμματος, με στόχο την προώθηση της αυτονομίας, την ένταξη των ωφελούμενων στην τοπική κοινωνία αλλά και την εμπλοκή της κοινότητας.

Πέρα από  ασφαλή στέγαση, το SolidarityNow παρείχε μια σειρά από δωρεάν υπηρεσίες όπως διερμηνεία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, διαμεσολάβηση σε ιατρική φροντίδα, καθώς και ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Μέσα από το συνολικό προσφερόμενο πακέτο υπηρεσιών, αποστολή μας ήταν η ομαλή ένταξη των ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος, το SolidarityNow υποστήριξε την τοπική οικονομία με ποικίλους τρόπους και κυρίως μέσω της ενοικίασης  διαμερισμάτων στον αστικό ιστό.  

Εξειδικευμένες ανάγκες, εξειδικευμένες δομές

Το Πρόγραμμα Στέγασης και Παροχής Υπηρεσιών περιελάμβανε διαφορετικά είδη δομών αλλά και κάλυψης αναγκών των ωφελούμενών του, όπως:

 • Στέγαση σε αυτόνομα διαμερίσματα, κτίρια και ξενώνες για τη συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων οικογενειών που εντάσσονται στο πρόγραμμα.
 • Ξενώνας Νέων, το SolidarityNow συνεργάστηκε με τον Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων (ΣΜΑΝ) για τη διαχείριση ενός Ξενώνα Νέων Ενηλίκων προσφύγων και αιτούντων άσυλο (ηλικίας 18-22 ετών) στην Αθήνα.
 • Εξειδικευμένο πρόγραμμαγια ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) πρόσφυγες Ασφαλής Πρόσφυγας | Safe Refugee 
 • Τήλος – Πιλοτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνύπαρξης, το οποίο έχει ξεχωρίσει ως παράδειγμα ενός τοπικής εμβέλειας έργου με διεθνή ακτινοβολία, μέσω του οποίου η τοπική κοινωνία υποδέχθηκε τους πρόσφυγες υποστηρίζοντας την ομαλή ένταξή τους.

Διαβάστε τα στατιστικά του προγράμματος, εδώ.

Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Not Alone in Europe

Το έργο «Not Alone in Europe» στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους (youth workers) που συναντούν νέους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2021.

Αρχικά, το «Not Alone in Europe» θα προσφέρει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών (train the trainer) σε youth workers που συναντούν ΛΟΑΤΚΙ μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, προκειμένου να τους εξοικειώσει με διατομεακές προσεγγίσεις και με το πώς να συμπεριλάβουν στις δραστηριότητες τους ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα. Σκοπός του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών  είναι να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υλοποιήσουν αντίστοιχα εργαστήρια στις δικές τους πόλεις.

Αυτό τελικά θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης και προβολής για τους ΛΟΑΤΚΙ μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Για την περαιτέρω διάδοση των εκπαιδευτικών εργαλείων, θα δημιουργηθεί μια υποστηρικτική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Στόχοι του έργου:

 • Ενδυνάμωση και υποστήριξη νέων μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους, εκπαιδευτικών, κοινοτικών διαμεσολαβητών και κοινωνικών λειτουργούν που συναντούν νέους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο σχετικά με το πώς να συμπεριλάβουν καλύτερα στις δραστηριότητες τους διατομεακές προσεγγίσεις και ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα.
 • Δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας που εργάζονται με νέους πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη.
 • Δημιουργία καινοτόμων διατομεακών μεθοδολογικών εργαλείων

Ομάδες στόχου:

 • Διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους (youth workers), εκπαιδευτικοί, κοινοτικοί διαμεσολαβητές και κοινωνικοί λειτουργοί στην Ευρώπη που εργάζονται με νέους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και θέλουν να υλοποιήσουν εργαστήρια «Not alone in Europe”.
 • Νέοι μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα

Εταίροι έργου:

 • RFSL Ungdom / Σουηδία
 • AHEAD – Association of Human Rights Educators / Ισπανία
 • Noorteorganisatsioon Trajectorya / Εσθονία
 • UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees / Τουρκία
 • Humanitarian Organizacija Jesuit Refugee Service / Σερβία
 • ARCIGAY – Comitato Provinciale ARCIGAY Di Bologna Il Cassero Associazione / Ιταλία
 • SolidarityNow / Ελλάδα

 

Bridging Rainbow

Στόχος του Bridging Rainbow είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ΛΟΑΤΙ προσφύγων, μέσω της ενημέρωσης, της κατανόησης, της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και της πληροφόρησης όλων των φορέων που συνεργάζονται μαζί τους.
Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην ενίσχυση της συνεργασίας με τη δημιουργία μιας γέφυρας που ενώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Έτσι θα συνδράμουμε στην κοινωνική αλλαγή για το σεβασμό, την προστασία και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα, στόχος είναι να υποστηρίξουμε τους ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες και να διευκολύνουμε το δρόμο τους για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

 • Εκπαίδευση σε ΛΟΑΤΙ θέματα, νομικό πλαίσιο, μετανάστευση, διαδικασία χορήγησης ασύλου
 • Εργαστήρια για την πρόσβαση και την ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων των ενδιαφερόμενων φορέων που εξυπηρετούν την ομάδα-στόχο
 • Δραστηριότητες και ενημερωτικές εκδηλώσεις

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το SolidarityNow με την υποστήριξη του Δήμου Βαρκελώνης και του ιδρύματος ACSAR. 

Ακολουθώντας τα Βήματά τους 

Πρόκειται για ένα κοινό πρόγραμμα πέντε οργανώσεων (SolidarityNow, Faros, Μέριμνα, CivisPlus και Βαβέλ) με αποδέκτες τα ασυνόδευτα ανήλικα στην Ελλάδα, την πλέον ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα. Συχνά τα ασυνόδευτα ανήλικα, αν και τα πιο ευπαθή, δε λαμβάνουν την προστασία που προβλέπουν τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση της συστηματικής ταυτοποίησης και καταγραφής των ασυνόδευτων ανηλίκων και των παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους και ζουν κάτω από δυσμενείς συνθήκες στους δρόμους της Αθήνας καθώς και την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας και φιλοξενίας.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει στα παιδιά αυτά ευκαιρίες κοινωνικής ενσωμάτωσης, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος υποστηρικτικού δικτύου στην Αθήνα, να συμβάλει αποφασιστικά στον περιορισμό του φαινομένου άτυπης φυγής των ανήλικων από τις δομές φιλοξενίας μέσω της συνηγορίας για τη χάραξη συγκεκριμένης εθνικής πολιτικής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το EPIM (European Programme for Integration and Migration)

Care4Solidarity

Με σκοπό να προσφέρουν άμεση ανακούφιση σε ευάλωτους πληθυσμούς -πρόσφυγες, μετανάστες, άνεργους, Έλληνες σε οικονομική δυσπραγία, άτομα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα ή άτομα που έχουν αιτηθεί άσυλο και γενικά, πληθυσμιακές ομάδες που έχουν πληγεί από τις οξύτατες συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα- το SolidarityNow και η οργάνωση CARE στο πλαίσιο των δράσεων του START Network, υλοποίησαν από κοινού πρόγραμμα που ανταποκρινόταν στις ζωτικές ανάγκες διατροφής  των ανθρώπων αυτών.

Σκοπός του προγράμματος ήταν επίσης να καλύψει ένα διαπιστωμένο κενό σε ανάγκες από ομάδες πληθυσμού που αποκλείονται από τα περισσότερα τρέχοντα θεσμικά προγράμματα. Το SolidarityNow και η CARE διένημαν κουπόνια έτσι ώστε τα ευάλωτα άτομα να είναι σε θέση να αποφασίζουν για τον εαυτό τους και ποια είδη διατροφής επιθυμούν να αγοράσουν.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την οργάνωση Care International