Εγκλωβισμένοι επί ένα χρόνο – Τι έχει αλλάξει; – Κοινή Σύνοψη Πολιτικής

Giorgos Moutafis for SolidarityNow

Με αυτή την επικαιροποίηση της Κοινής Σύνοψης Πολιτικής ΜΚΟ που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο 2016 για την κατάσταση των εκτοπισθέντων πληθυσμών στην Ελλάδα, οι 8 εθνικές και διεθνείς οργανώσεις που την συνυπογράφουν, παρουσιάζουν την τρέχουσα κατάσταση στη χώρα και απαριθμούν τα πιο επείγοντα -σύμφωνα με τις οργανώσεις- θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, καθώς και τις βασικότερες ανησυχίες σε σχέση με την ανταπόκριση της Ευρώπης στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Εγκλωβισμένοι επί ένα χρόνο – Τι έχει αλλάξει;”