Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων-Μετανάστευση


Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Ακολουθώντας τη σύνθετη κοινωνικο-οικονομική κρίση που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2012 και τους περιορισμούς των κινήσεων κεφαλαίων, μια νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με τη μετανάστευση έχει αναδυθεί στη χώρα μας. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης και άμεσης ανακούφισης, οι ανάγκες που προκύπτουν από τις νέες αφίξεις είναι μεγάλες και εξίσου επείγουσες: σε αυτό το στάδιο, η πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών (όπως στέγη, τροφή, είδη πρώτης ανάγκης) κρίνεται απαραίτητη. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας Πρόσκλησης αφορά την άμεση ανακούφιση των μετακινούμενων πληθυσμών, μέσω της αύξησης της πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια, παράλληλα με την ανάληψη δράσεων για την προστασία και την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη μακρά διάρκεια. Ακολουθώντας τη σχετική κατηγοριοποίηση που προέκυψε κατά τη διάρκεια του PoM εργαστηρίου που διοργανώθηκε από το Open Society Foundations (OSF) και την αλληλεγγύη SolidarityNow στις 19-20 Μαρτίου 2015,
Η πρόσκληση έχει τρεις βασικούς άξονες προτεραιοτήτων :
– Πρώτη Υποδοχή και Κράτηση
– Διαδικασίες Χορήγησης Ασύλου
– Διαδικασίες Ένταξης των Αιτούντων Άσυλο και των Ευάλωτων Ομάδων

Ως προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται η 29η Ιουλίου του 2015 και ώρα 24:00.

Για να δείτε αναλυτικά τους στόχους της πρόσκλησης και τα απαραίτητα έγγραφα  για την υποβολή των προτάσεων, παρακαλούμε δείτε παρακάτω:

PoM CALL MIGRATION ​ENG
PoM CALL MIGRATION GR
SN APPLICATION TEMPLATE
SN PROJECT BUDGET TEMPLATE $
SN PROJECT BUDFET TEMPLATE eur