Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων – Θεσσαλονίκη


Παράλληλα με τα εσωτερικά προβλήματα και τις προκλήσεις της Ελλάδας και τους περιορισμούς των κινήσεων κεφαλαίων, μια νέα σύνθετη κρίση που σχετίζεται με τη μετανάστευση επιδεινώνει περαιτέρω τη συνολική κατάσταση, φανερώνοντας επίσης τις αδυναμίες και τους περιορισμούς του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση του ζητήματος.
Είναι μια κρίσιμη στιγμή για την κοινωνία των πολιτών να σταθεί μπροστά, να αξιώσει και να εργαστεί προς την κατεύθυνση όχι μόνο της κάλυψης των άμεσων αναγκών ανακούφισης, αλλά και προς τη διασφάλιση της προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, το σεβασμό του κράτους δικαίου και την αποκατάσταση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής πρόνοιας.
Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της Πρόσκλησης είναι η μείωση της φτώχειας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβάνοντας την επιδίωξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας (Millennium Development Goals). Πρόκειται για μια Πρόσκληση που αποβλέπει στην ενδυνάμωση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών και που αντιλαμβάνεται τη στήριξη των «δικών τους πρωτοβουλιών» ως προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης, ανοιχτής και δημοκρατικής κοινωνίας.
Οι αιτούντες πρέπει να καταδεικνύουν με σαφή τρόπο στις προτάσεις τους πώς η ενδυνάμωση/ ανάπτυξη των ικανοτήτων (capacity building) θα αποτελέσει μέρος της προτεινόμενης δράσης.

Η πρόσκληση αφορά δράσεις που θα λάβουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ως προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται η 29η Ιουλίου του 2015 και ώρα 24:00.

Για να δείτε αναλυτικά τους στόχους της πρόσκλησης και με τα απαραίτητα έγγραφα  για την υποβολή των προτάσεων, παρακαλούμε δείτε παρακάτω τους σύνδεσμους:

SN OPEN CALL THESS ENG
SN OPEN CALL THESS GR
SN APPLICATION TEMPLATE
SN BUDGET TEMPLATE $
SN BUDGET TEMPLATE eur