Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (GR02_2015)


Μετά την ολοκλήρωση  αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης GR02_2015 (Θεσσαλονίκη), το SolidarityNow κατέληξε στην έγκριση των  έργων που θα υποστηριχθούν. Για να πληροφορηθείτε τη σειρά κατάταξης, καθώς και τη βαθμολογία των  έργων που επιλέχθηκαν πατήστε εδώ.

Το SolidarityNow επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους τους οργανισμούς που υπέβαλαν αίτηση για τις ιδέες τους.