Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (GR03_2015)


Μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης GR03_2015 (Μετακινούμενοι πληθυσμοί), το SolidarityNow ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα σχετικά με τα  έργα που εγκρίθηκαν για να υποστηριχθούν. Για να πληροφορηθείτε τη σειρά κατάταξης, καθώς και τη βαθμολογία των  έργων που επιλέχθηκαν πατήστε εδώ.

Το SolidarityNow επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους τους φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία με την υποβολή των προτάσεών τους  και για την επιθυμία τους να συμβάλουν στις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα.