ΟΡΑΜΑ & ΠΡΑΞΗ

Το SolidarityNow (SN) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πιο ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων της κοινωνίας μας, χωρίς διακρίσεις. Τα υλοποιούμενα έργα έχουν στόχο τη σύγκλιση διαφορετικών ομάδων ανθρώπων για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα με δραστηριότητες σε όλη τη χώρα και περισσότερους από 200 ανθρώπους προσωπικό.

Όραμα

Οραματιζόμαστε έναν κόσμο αλληλεγγύης, ελπίδας και ανεκτικότητας, όπου οι άνθρωποι ζουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Φιλοδοξούμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο όπου η αλληλεγγύη διέπει τις σχέσεις των ανθρώπων, με ζωντανή και έμπρακτη ανοχή στη διαφορετικότητα, ώστε κάθε άτομο να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Τα προγράμματά μας στοχεύουν να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός τέτοιου κόσμου. Εξοπλίζοντας τα άτομα με τα κατάλληλα εργαλεία, τις δεξιότητες και τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να εκτιμήσουν τη διαφορετικότητα, να στηρίξουν ο ένας τον άλλον και να ξεπεράσουν τις προκλήσεις δημιουργώντας παράλληλα ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την επιδίωξη αυτού του οράματος.

Αποστολή

Αποστολή μας να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσουμε να δημιουργήσουν μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

Το SolidarityNow στοχεύει να υποστηρίξει και να δώσει τη δυνατότητα στους πιο ευπαθείς να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους και να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Για να επιτευχθεί αυτό, το SN εφαρμόζει μια σειρά από συμπληρωματικά προγράμματα σε όλη τη χώρα, υποστηρίζοντας ευάλωτα και περιθωριοποιημένα άτομα να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία μιας ανοιχτής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας, όπου η διαφορετικότητα και η ετερότητα θεωρούνται θετικά στοιχεία, ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας τις ατομικές ζωές και εμπειρίες.

Οι Αξίες μας

Σεβασμός: Εκτιμάμε τις διαφορές και συμπεριφερόμαστε σε όλους με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Συνεργασία: Εμπιστευόμαστε ότι δουλεύοντας μαζί, είμαστε πιο δυνατοί.

Ισότητα: Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ισότιμοι και πρέπει να αντιμετωπίζονται ίσα. 

Συμπερίληψη: Φιλοδοξούμε να εφαρμόζουμε προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς, φέρνοντας διαφορετικούς ανθρώπους κοντά και εντοπίζοντας κοινές λύσεις σε κοινά προβλήματα.

Ανθρωπιά: Είμαστε συμπονετικοί με τους άλλους.

Οι προγραμματικές προτεραιότητές μας συνοψίζονται σε τέσσερεις άξονες:

  1. Εκπαίδευση για όλους χωρίς αποκλεισμούς
  2. Καταλυτικές ευκαιρίες βιοπορισμού
  3. Ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και ένταξης
  4. Δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Μεθοδολογία

Παροχή Ολιστικών Υπηρεσιών προς όλους

Από την ίδρυσή του, το SolidarityNow έχει επικεντρωθεί στην υλοποίηση προγραμμάτων που υποστηρίζουν τους ανθρώπους αδιακρίτως και αυτός είναι ο πυρήνας της δουλειάς μας.

Υλοποιούμε συμπληρωματικά προγράμματα, με τα Κέντρα Αλληλεγγύης και την εφαρμογή της πολιτικής «των ανοιχτών θυρών» να ξεχωρίζουν και να αποτελούν τη βάση αυτής της συνένωσης, προσφέροντας υποστήριξη σε ατομικές ανάγκες ωφελούμενων ολιστικά μέσω πολύ-επιστημονικών ομάδων.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία, μας επιτρέπει να εστιάσουμε στην ενδυνάμωση των ατόμων ώστε να γίνουν οι ίδιοι φορείς αλλαγής στις κοινότητές τους. Τα προγράμματά μας είναι συμπεριληπτικά και στοχεύουν να φέρουν μαζί ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο για την αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνουν την αντιμετώπιση ζητημάτων ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Πιστεύουμε στη δύναμη των συμπεριληπτικών προγραμμάτων που μπορούν να φέρουν κοντά τις κοινότητες και να ενθαρρύνουν μια θετική και βιώσιμη αλλαγή.

Κέντρα Αλληλεγγύης

Το SolidarityNow δημιούργησε και λειτουργεί δύο Κέντρα Αλληλεγγύης, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%bf

Βασίζονται στην ιδέα ενός κόμβου προσφοράς και βοήθειας με τη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό να καλύψει την έλλειψη πρόσβασης των πιο ευάλωτων πληθυσμών της κάθε πόλης σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε δωρεάν στα Κέντρα Αλληλεγγύης σε όλους όσους έχουν ανάγκη από υποστήριξη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: νομική υποστήριξη και συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, στήριξη της απασχολησιμότητας και διασύνδεση με την αγορά εργασίας, προγράμματα στήριξης γονέων, παιδιών και εφήβων κ.ά.

Η διαφάνεια, η υπευθυνότητα και η χρηστή διαχείριση είναι τα κλειδιά για την επιτυχία του έργου μας. Το SolidarityNow ελέγχεται σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους ελεγκτές (ορκωτούς λογιστές), ενώ διενεργεί τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους βάσει των πολιτικών λειτουργίας της (οικονομικά στοιχεία).