Το νέο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας! Ευχαριστούμε τα EEA, Norway Grants και την Βασιλική Πρεσβεία της Νορβηγίας για την οικονομική υποστήριξη καθώς και τον Christian Halvorsen για την επιμέλεια του βίντεο!