ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΤΒ6/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Λόγω υποβολής μη επαρκούς αριθμού προσφορών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής μέχρι τις 6/10/2020 και ώρα 12.00μμ. και η προθεσμία παράδοσης των αντικειμένων μέχρι τις 20/10/2020.

Το Σωματείο

Αλληλεγγύη – SolidarityNow