Μετακινούμενοι πληθυσμοί: Υποδοχή, Κράτηση, Ένταξη και Ευάλωτες Ομάδες. Ανθρωπιστικός χώρος και Πρόσβαση


Το SolidarityNow και το Open Society Foundations διοργάνωσαν από κοινού ένα διήμερο εργαστήρι (19- 20 Μαρτίου) επικεντρωμένο στις τρέχουσες πολιτικές για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα.

Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας κοινός τόπος συνάντησης για τους εκπροσώπους όλων των ενδιαφερόμενων μερών μαζί με ένα δυναμικό κοινό από εμπειρογνώμονες, προκειμένου να αξιοποιηθεί ένας ανοιχτός διάλογος σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Για το Solidarity Now προτεραιότητα αποτελεί η προωθήση της επικοινωνίας μεταξύ των Αρχών και της Κοινωνίας των Πολιτών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ κρίσιμης μεταβατικής περιόδου για την Ελλάδα.

Η εκδήλωση διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία με συμμετέχοντες πάνω από 65 Μ.Κ.Ο, φιλανθρωπικά ιδρύματα, και κρατικούς φορείς.

Ο κ. Jordi Vaquer, Διευθυντής του Open Society Foundations στην Ευρώπη, χαιρέτισε την έναρξη του εργαστηρίου και ακολούθησε δήλωση της Πρέσβειρας κα. Ingrid Shulerud, Προέδρου των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΕΟΧ Νορβηγίας. Ο Πρόεδρος της Σ. Επ. του SolidarityNow κ. Στέλιος Ζαββός έκλεισε την εκδήλωση ανακοινώνοντας ότι τα συμπεράσματα που εξήχθησαν θα θα αποτέλεσουν τη βάση για μια ανοικτή πρόσκληση χορήγησης χρηματοδοτήσεων ύψους έως 1,5 εκατ. Eυρώ.

Ελέγξτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συμπεράσματα που έρχονται σύντομα!