Φάση 1η


Φάση 1η

  • Η Ομάδα εδραιώνει τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους διεθνείς οργανισμούς και την τουρκική οργάνωση SGDD – ASAM, έναν από τους κύριους ανθρωπιστικούς φορείς που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πεδίο.
  • Η τεχνογνωσία του SolidarityNow και των μελών της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων στην προστασία των παιδιών σε αντίστοιχες συνθήκες αξιοποιείται και μεταφέρεται στα μέλη των ομάδων των άλλων οργανώσεων που βρίσκονται στο πεδίο.
  • Στις 20 Φεβρουαρίου, η Ομάδα ξεκινά να εργάζεται για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Φιλικών προς τα Παιδιά στους προσωρινούς χώρους στέγασης (camps), σε συνεργασία με την SGDD – ASAM. Τα μέλη της Ομάδας συμβάλλουν στη δημιουργική ενασχόληση των παιδιών, εφαρμόζοντας την τεχνογνωσία τους από τη μακροχρόνια συμμετοχή σε ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά. Δράσεις που περιλαμβάνουν αθλητισμό και διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε συνεργασία.
  • Την Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου, μια δεύτερη ομάδα οκτώ (8) ατόμων -ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί και διερμηνέας-, εντάσσονται στην ομάδα επεκτείνοντας το έργο και την υποστήριξη που παρέχεται.