Ιστορίες Πολαρόιντ, Ιστορίες Ανθρώπων: όπως Παλιά, όπως Σήμερα


Πέντε ιστορίες σε πέντε φωτογραφίες για το σεμινάριο με τίτλο «Σύγχρονη Φωτοδημοσιογραφία: από την Έρευνα στη Δημοσίευση», που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 από το φωτοδημοσιογράφο Γιώργο Μουτάφη.

Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του έργου κάθε συμμετέχοντα σε ειδική εκδήλωση στις 23 Οκτωβρίου 2017 στο κέντρο της Αθήνας. Ένα από αυτά είναι οι «Ιστορίες Πολαρόιντ, Ιστορίες Ανθρώπων: όπως Παλιά, όπως Σήμερα», το οποίο πραγματοποιήθηκε από τη Βάλια Σαββίδου, Υπεύθυνη Τύπου & Εκδηλώσεων, για το SolidarityNow.

Η επιλογή της πολαρόιντ ως μοτίβο έγινε για την παραπομπή στο παρελθόν της τέχνης της φωτογραφίας γενικά, αλλά και ειδικά της οικογενειακής φωτογραφίας που για πολλά χρόνια παρουσιαζόταν με αυτό τον τρόπο. Οι οικογένειες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες είναι διαφορετικές ως προς την κατάσταση και το πλήθος τους, όμως σκοπός των μελών τους είναι πάντα ο ίδιος: να είναι όλοι μαζί.

*Οι γονείς και τα παιδιά στις φωτογραφίες είναι ωφελούμενοι του προγράμματος στέγασης της οργάνωσης, που είναι μέρος του ESTIA, πρόγραμμα Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη & τη Στέγαση*, το οποίο υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).