ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Επιτυχής Ολοκλήρωση του Προγράμματος «ΕΝ – ΤΑΞΗ: από την Τάξη στην ΈνΤαξη»


Χθες, 25 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος «ΕΝ – ΤΑΞΗ: από την Τάξη στην ΈνΤαξη», που υλοποιήθηκε για έξι μήνες με τη συνεργασία του SolidarityNow, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας.

Στόχος του προγράμματος ήταν η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε μετανάστες και πρόσφυγες, με την αξιοποίηση της εμπειρίας όλων των συνεργαζόμενων φορέων – του SolidarityNow ως μέλους της Κοινωνίας των Πολιτών, του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας και ενός κρατικού φορέα.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι φορέων από τον χώρο της εκπαίδευσης, της Κοινωνίας των Πολιτών και Υπουργείων.

Οι τρεις πτυχές του «ΈνΤαξη»

Το πρόγραμμα περιλάμβανε την εκμάθηση γλωσσών -ελληνικής και αγγλικής-, σεμινάρια προς επαγγελματίες πρώτης γραμμής (εκπαιδευτικούς και προσωπικό που εργάζεται με ασυνόδευτους ανήλικους) και τη διενέργεια έρευνας πεδίου σχετικά με τη σχολική διαρροή.

Το «ΈνΤαξη» αγκαλιάστηκε θερμά από τους ωφελούμενους απαντώντας σε μια βασική και επιτακτική ανάγκη τους και κατάφερε να υποστηρίξει 190 ανθρώπους να μάθουν ελληνικά ή/και αγγλικά.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν:

  • περισσότερες από 1000 ώρες εκμάθησης ελληνικών και αγγλικών
  • 65,5 % των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες και μητέρες
  • εκπαιδεύσεις σε 120 επαγγελματίες πρώτης γραμμής
  • συμμετοχή 100 ασυνόδευτων ανήλικων σε ημέρες καριέρας/job fair

Η Γκέλη Αρώνη, Προϊσταμένη της Μονάδας Ένταξης και Υποστήριξης των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, στον σύντομο χαιρετισμό της υπογράμμισε τη σημασία του προγράμματος δίνοντας έμφαση στα ασυνόδευτα και πρώην ασυνόδευτα παιδιά που μεταβαίνουν στην ενηλικίωση.

Ακολούθως, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Ιακώβου, επισήμανε την ανάγκη πίσω από το πρόγραμμα, τη σημασία της συνεργασίας των φορέων και την ευκαιρία που προσφέρει στους φοιτητές να αντιληφθούν το αντικείμενο τους εκτός του ακαδημαϊκού πλαισίου.

Από το SolidarityNow, οι υπεύθυνοι υλοποίησης του προγράμματος Κωστής Αρώνης, Γιάννης Γιαντσίδης, και Μαρίζα Βαρθαλάμη, παρουσίασαν λεπτομερώς τις δραστηριότητες που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του «ΈνΤαξη», καθώς και στοιχεία σχετικά με την υποδοχή προσφύγων/μεταναστών μαθητών στο ελληνικό σχολείο, τα εμπόδια και τις προκλήσεις, που αποτελούν και το αντικείμενο της ενεργής έρευνας στο πεδίο.

Επιπλέον οι καθηγήτριες Ευδοκία Καραβά και Βασιλική Μητσικοπούλου από το Πανεπιστήμιο, έδωσαν έμφαση στη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών ως κίνητρο για τις μητέρες να μάθουν οι ίδιες ελληνικά επιταχύνοντας την κοινωνική τους ένταξη και ταυτόχρονα να αντιληφθούν το ελληνικό σχολείο ως μια σημαντική πτυχή της κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών τους.

*Το έργο «ΕΝ-ΤΑΞΗ, από την Τάξη στην ΈνΤαξη» υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στοχεύει στην ένταξη προσφύγων και μεταναστών μέσα από ένα ολιστικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης συνοδευόμενο από υπηρεσίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Ο πληθυσμός στόχος είναι ενήλικες, παιδιά, γονείς και νέοι/ες πρόσφυγες/ισσες και μετανάστες/τριες, συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων και πρώην ασυνόδευτων ανηλίκων. Το πρόγραμμα επιχορηγείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014 – 2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος GR-G «Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης» με Διαχειριστή Προγράμματος την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με το UDI.