Προβλήματα χορήγησης τραπεζικού λογαριασμού σε αιτούντες άσυλο


Δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ο Γενικός Διευθυντής του Solidarity Now, Επαμεινώνδας Φαρμάκης, με επιστολή του στα Υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας και Μεταναστευτικής Πολιτικής στις 8/12/2016, ζήτησε την παρέμβαση τους προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση των ελληνικών τραπεζών με την αρχή της νομιμότητας και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη χορήγηση τραπεζικών λογαριασμών σε όλους τους ανθρώπους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις στην επικράτεια.  


Στο SolidarityNow χαιρετίσαμε τη νομοθεσία για την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας, μία εξέλιξη για την οποία παλέψαμε μαζί με άλλες οργανώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουμε ενεργά την πρόσβαση των ωφελούμενών μας στην απασχόληση είτε σε δικά μας προγράμματα είτε στην ευρύτερη αγορά εργασίας.

Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό οι οικονομικές μας υπηρεσίες έρχονται αντιμέτωπες με άρνηση κάποιων τραπεζών να ανοίξουν λογαριασμό σε αιτούντες άσυλο παρά την εκ μέρους μας προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών πρόσληψης, υπό το πρόσχημα ότι το δελτίο αιτούντος άσυλο έχει σύντομη ημερομηνία λήξης. Επισημαίνουμε ότι το τραπεζικό σύστημα δεν δύναται να αποστερεί τους αιτούντες άσυλο από τα δικαιώματα που απολαμβάνουν βάσει της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για όσο καιρό φέρουν το καθεστώς του αιτούντος άσυλο.

Το SolidarityNow απέστειλε σήμερα σχετική επιστολή στις αρμόδιες αρχές και ζητά την ενημέρωση της διοίκησης και την παροχή οδηγιών ώστε να λυθούν τα σχετικά προβλήματα.

Επιστολή