ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ | 131 ΜΚΟ για την προστασία των εκτοπισμένων από την Ουκρανία


Η προσωρινή προστασία που έχει χορηγηθεί στον εκτοπισμένο πληθυσμό της Ουκρανίας στην ΕΕ λήγει στις 4 Μαρτίου 2025. Το SolidarityNow μαζί με 130 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καλούν την ΕΕ να λάβει άμεσα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας θα μπορούν να παραμείνουν στην ΕΕ μετά τη λήξη της.

Ως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καλούμε την ΕΕ να προτείνει έγκαιρα και συντονισμένα προτάσεις για την περίοδο μετά τη λήξη της προσωρινής προστασίας . Χωρίς μία κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση, εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς έγγραφα και να χάσουν την πρόσβαση δικαιώματα, σε προστασία και άλλες βασικές υπηρεσίες, ενώ οι εθνικές αρχές των κρατών μελών πιθανότατα θα επιβαρυνθούν, και μεγάλο μέρος του έργου ένταξης των εθνικών κυβερνήσεων, των δήμων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών κινδυνεύει να ακυρωθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την κοινή δήλωση εδώ.