Λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών λόγω των έκτακτων μέτρων (6 γλώσσες)


Η λειτουργία του Δημόσιου  Τομέα έχει τροποποιηθεί εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση του Covid-19.

Δείτε στους παρακάτω συνοπτικούς πίνακες σχετικά με το πώς λειτουργεί ο δημόσιος τομέας αυτήν την περίοδο:

Arabic

English

Farsi

French

Ελληνικά

Urdu