ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ITB09/2020, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IT) ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ»


ΕΡΩΤΗΣΗ

Θα θέλαμε παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αναφορικά με τα ζητούμενα είδη και τεμάχια  — REFURBISHED DESKTOP ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ / 22 τμχ – ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (Laptop) / 4τμχ  – ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ / 8τμχ  – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / 22 τμχ αν αναφέρεστε σε συνολική παράδοση του εξοπλισμού σε 1 σημείο στον Νομό Αττικής (παρακαλώ ενημερώστε μας για το ΤΚ της επιθυμητής περιοχής παράδοσης)  ή αν αναφέρεστε σε τμηματικές παραδόσεις του εξοπλισμού σε διαφορετικές περιοχές του Νομού Αττικής (παρακαλώ διευκρινίστε μας το ΤΚ των επιθυμητών περιοχών και τις ποσότητες που αντιστοιχούν σε κάθε περιοχή).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παράδοση όλων των ειδών θα πραγματοποιηθεί σε ένα σημείο στο κέντρο Αττικής (ΤΚ 10432).