ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ITB07/2020, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. Το κόστος εγκατάστασης των κλιματιστικών να υπολογιστεί στην τιμή των κλιματιστικών  ή θα δοθεί ξεχωριστά Στον πίνακα Δ2 ?
  2. Οι απορροφητήρες  Θα χρειαστεί να τοποθετηθούν  και αν ναι τι εργασίες θα απαιτηθούν (ξυλουργικές, μπουρί εξαγωγής κτλ.)
  3. Οι  ηλεκτρικές συσκευές  θα παραδοθούν στα διαμερίσματα στην αρχική του συσκευασία ή θα πρέπει να γίνει και κάποιου είδους σύνδεση π.χ. σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας με το ρεύμα, Σύνδεση Πλυντηρίου κτλ.
  4. Η παράδοση των προϊόντων  θα γίνει σε 8 διαμερίσματα από  ένα τεμάχιο σε κάθε είδος? Υπάρχει πρόσβαση με ασανσέρ? Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τα παρακάτω:

α) Διευθύνσεις διαμερισμάτων στα Ιωάννινα

β) Αν υπάρχει λειτουργικό ασανσέρ σε κάθε οικοδομή και όροφο του εκάστοτε διαμερίσματος

γ) Για το κάθε διαμέρισμα προορίζεται 1 τεμάχια από κάθε είδος;

δ) Αν απαιτείται αποσυσκευασία και απομάκρυνση συσκευασιών από τα διαμερίσματα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

  1. Το κόστος εγκατάστασης κλιματιστικού θα δοθεί ξεχωριστά στον πίνακα Δ2 και αφορά μόνο σε νέα εγκατάσταση (τυπική).
  2. Δεν θα απαιτηθεί εγκατάσταση απορροφητήρα.
  3. Οι ηλεκτρικές συσκευές θα παραδοθούν συσκευασμένες στα διαμερίσματα. Στο κόστος δεν περιλαμβάνεται καμία εργασία σύνδεσης.
  4. Τα οκτώ διαμερίσματα/τόποι παράδοσης βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου Ιωαννίνων. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων οι ακριβείς διευθύνσεις δεν μπορούν να δημοσιευτούν. Σε όλες τις περιπτώσεις ορόφου υπάρχει λειτουργικός ανελκυστήρας. Για κάθε διαμέρισμα προορίζονται, κατά μέγιστο, μία λευκή συσκευή ανά είδος και δύο κλιματιστικά.