Οικοδομώντας εξ αρχής το σύστημα ασύλου, άρθρο του George Soros


Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την έλλειψη μιας κοινής πολιτικής ασύλου, η οποία έχει μετατρέψει τη φετινή αυξανόμενη εισροή προσφύγων από ένα διαχειρίσιμο πρόβλημα σε μία ακόμη πολιτική κρίση. Κάθε κράτος μέλος έχει εγωιστικά επικεντρωθεί στα δικά του συμφέροντα, συχνά δρώντας ενάντια στα συμφέροντα των άλλων. Αυτό δημιούργησε πανικό μεταξύ των αιτούντων άσυλο, το ευρύ κοινό, και των αρχών που είναι αρμόδιες για τη δημόσια τάξη. Οι αιτούντες άσυλο ήταν τα κύρια θύματα.
Η ΕΕ χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης, η οποία να διασφαλίζει την αποτελεσματική διακυβέρνηση επί των ροών των αιτούντων άσυλο, ώστε η μετακίνησή τους να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια, ομαλό τρόπο και με ρυθμό που να αντικατοπτρίζει την ικανότητα της Ευρώπης να τους απορροφήσει. Για να είναι ολοκληρωμένο, το σχέδιο πρέπει να επεκταθεί πέρα ​​από τα σύνορα της Ευρώπης. Είναι λιγότερο διασπαστικό και ακόμα λιγότερο δαπανηρό να διατηρήσει τους εν δυνάμει αιτούντες άσυλο κοντά ή στην παρούσα τοποθεσία τους.

Διάβασε ολόκληρο το άρθρο του G. Soros όπως δημοσιεύθηκε στο project-syndicate.org εδώ.