Έκκληση μετεγκατάστασης προσφύγων


Το SolidarityNow συνυπογράφει έκκληση προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευτούν για τουλάχιστον 30.000 θέσεις για τη μετεγκατάσταση προσφύγων στη διάρκεια του 2020. Είναι επιτακτικό οι θέσεις αυτές να καλυφθούν εντός του ημερολογιακού έτους αποτελώντας μια βιώσιμη λύση για τους πιο ευάλωτους πρόσφυγες. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει επίσης να ενισχύσουν την προσπάθειά τους για την διασφάλιση συμπληρωματικών νόμιμων οδών μετανάστευσης, όπως  ανθρωπιστική βίζα, ιδιωτικές χορηγίες, ακαδημαϊκές υποτροφίες.

Διαβάστε εδώ την έκκληση