ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RFP01/2020


Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού RFP01/2020 για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον δεύτερο όροφο του Δημοτικού Κτιρίου «Φρουραρχείο» στην Αττική», ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία EXPRESS FACILITY MANAGEMENT – ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.

Το Σωματείο,

Αλληλεγγύη – SolidarityNow